Rune Nyberg TeliaSonera AB:n henkilöstöjohtajaksi

Rune Nyberg TeliaSonera AB:n henkilöstöjohtajaksi

Rune Nyberg on nimitetty uuden TeliaSonera-konsernin
henkilöstöjohtajaksi. Hän astuu toimeensa keväällä, kuitenkin
viimeistään 1. kesäkuuta 2003. Rune Nyberg siirtyy tehtäväänsä Sandvik
AB:sta, jossa hän on toiminut henkilöstöjohtajana vuodesta 1996.

Rune Nyberg on 53-vuotias ja hänellä on pitkä ja vankka kokemus
henkilöstöhallinnon alalta, jolla hän on toiminut johtavissa tehtävissä
yrityksissä AB DAGAB, JS Saba AB ja PAIR Ltd.

1982-1992 Rune Nyberg toimi AB Sandvik Coromantin henkilöstöjohtajana ja
vuosina 1992-1995 hän toimi PAIR Ltd:n toimitusjohtajana Lontoossa. Rune
Nyberg on vuodesta 1996 alkaen Sandvik AB:n Group Vice President. Rune
Nyberg toimii hallituksen puheenjohtajana AB Sandvik Service:ssä,
Sandvik South East Asia Pty Ltd:ssä ja Göranssonska Skolanissa. Hän on
myös Seco Tools AB:n hallituksen jäsen.

Lars Härenstam, Telia AB:n aiempi henkilöstöjohtaja, on nimitetty
henkilöstöjohtajaksi Coop Nordeniin, jonka pääkonttori sijaitsee
Göteborgissa.

- Olen iloinen, että Rune Nyberg on päättänyt siirtyä TeliaSoneraan ja
olen vakuuttunut, että hän liike-elämän ja päivittäistavarakaupan
taustallaan tulee olemaan suuri voimavara uudelle konsernille, sanoo
Anders Igel, TeliaSonera AB:n TJ ja konsernijohtaja.

Lisätietoja toimittajille antaa:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, puh +46 8 713 58 30


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tämä tiedote sisältää Telian Soneran osakkeenomistajille ja optio-
oikeuksien haltijoille tekemään vaihtotarjoukseen liittyviä
tulevaisuutta koskevia lausumia. Lausumat, jotka eivät kuvaa
historiallisia tosiasioita, kuten lausumat koskien Telian ja Soneran
oletuksia ja odotuksia, ovat tulevaisuutta koskevia ennusteita.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi tulevista olosuhteista. Telialla ja Soneralla
ei ole mitään velvollisuutta ja ne nimenomaisesti kieltäytyvät
päivittämästä tai muuttamasta tulevaisuutta koskevia lausumiaan uuden
tiedon perusteella tai tulevien tapahtumien valossa tai muusta syystä.

Tiettyjä henkilöitä koskevat rajoitukset osallistua vaihtotarjoukseen
Vaihtotarjousta ei tehdä sellaisille henkilöille, joiden kotipaikka on
Australiassa, Hongkongin erityishallintoalueella, Italiassa, Japanissa,
Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai joiden rekisteröity osoite
on kyseisissä maissa tai alueilla, johtuen näiden maiden ja alueiden
arvopaperilainsäädäntöjen asettamista rajoituksista.

HUOMIOITAVAA
Soneran ja Telian yhdistyminen tullaan toteuttamaan Telian Soneran
kaikille osakkeenomistajille ja optio-oikeuden haltijoille tekemällä
vaihtotarjouksella. Tämä tiedote ei ole tarjous ostaa tai tarjouspyyntö
myydä Telian osakkeita. Vaihtotarjoukseen liittyvä tarjousasiakirja on
saatavilla tarjousaikana seuraavista paikoista: Nordea Pankki Oyj:n
omaisuuspalvelukonttorit; Osuuspankkien ja Okopankki Oyj:n
arvopaperikonttorit; HEX Gate, Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki sekä
Internetissä osoitteista www.telia.com/investorrelations ja
www.sonera.fi/osakevaihto. Soneran arvopaperien haltijoiden tulee lukea
tarjousasiakirja huolellisesti ennen vaihtotarjouksen hyväksymistä
koskevan päätöksen tekemistä.


------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/10/20021210BIT00120/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/10/20021210BIT00120/wkr0002.pdf