Tiedote koskien lunastustarjousasiakirjaa, joka liittyy Teliasoneran soneran osakkeenomistajille, ads-muotoisten osakkei

Tiedote koskien lunastustarjousasiakirjaa, joka liittyy Teliasoneran
soneran osakkeenomistajille, ads-muotoisten osakkeiden omistajille ja
optio-oikeudenhaltijoille tekemään lunastustarjoukseen - lunastustarjous
alkaa 30.12.2002

Rahoitustarkastus on tänään hyväksynyt TeliaSoneran (SSE: TLSN, HEX:
TLS1V, NASDAQ: TLSN) lunastustarjousasiakirjan liittyen TeliaSoneran
lunastustarjoukseen Soneran (HEX: SRA) liikkeeseen lasketuista
osakkeista, mukaan lukien American Depositary Shares ("ADS") -
muotoisista osakkeista, ja optio-oikeuksista. Lisäksi Yhdysvaltain
arvopaperimarkkinaviranomaiselle SEC:lle on toimitettu TeliaSoneran
toimittamaan Form F-4 -asiakirjaan tehty lisäys, joka sisältää
lunastustarjousasiakirjan. TeliaSonera on myös hakenut
lunastustarjousasiakirjan vastavuoroista tunnustamista Tukholman
Pörssiltä.

Lunastustarjousasiakirja ja ohjeet lunastustarjouksen hyväksymiseksi
tullaan toimittamaan postitse kaikille suoraan omalla nimellään Soneran
osakkeiden, ADS-muotoisten osakkeiden ja optio-oikeuksien omistajiksi
rekisteröidyille henkilöille. Lunastustarjousasiakirja on lisäksi
20.12.2002 alkaen nähtävissä myös TeliaSoneran ja Soneran
internetsivuilla (www.telia.com ja www.sonera.com)

Lunastustarjousaika alkaa 30.12.2002 ja päättyy 31.1.2003.
Lunastustarjouksen alustava tulos tullaan julkistamaan arviolta 6.2.2003

Lunastustarjouksen ehtojen mukaan:

- Lunastustarjouksen hyväksynyt Soneran osakkeenomistaja saa yhdellä
Soneran osakkeella joko 1,51440 TeliaSoneran osaketta tai
vaihtoehtoisesti 5,00 euron käteisvastikkeen.

- Lunastustarjouksen hyväksynyt Soneran ADS-muotoisten osakkeiden
haltija saa yhdellä Soneran ADS-muotoisella osakkeella joko 0,30288
TeliaSoneran ADS-muotoista osaketta tai vaihtoehtoisesti 5,00 euron
käteisvastikkeen (vähennettynä kuluilla). Kukin Soneran ADS-muotoinen
osake vastaa yhtä Sonera osaketta ja kukin TeliaSoneran ADS-muotoinen
osake vastaa viittä TeliaSoneran osaketta.

- Lunastustarjouksen hyväksynyt Soneran optio-oikeudenhaltija saa
yhdellä Soneran vuoden 1999 tai vuoden 2000 optio-ohjelman perusteella
liikkeeseen lasketulla optio-oikeudella joko yhden TeliaSoneran optio-
oikeuden, joka oikeuttaa merkitsemään 1,5 TeliaSoneran osaketta tai
vaihtoehtoisesti, Soneran optio-oikeussarjasta riippuen, 0,02 euron -
1,66 euron käteisvastikkeen. Kukin TeliaSoneran optio-oikeus oikeuttaa
merkitsemään 1,5 TeliaSoneran osaketta.

Kustakin Soneran osakkeesta tarjottu TeliaSoneran osakkeiden määrä ja
kustakin Soneran optio-oikeudesta tarjottu TeliaSoneran optio-oikeuksien
määrä on sama, kuin mitä hiljattain toteutetussa vaihtotarjouksessa
tarjottiin. Soneran osakkeesta tarjottu 5,00 euron käteisvastike vastaa
Soneran osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Helsingin
Pörssin päälistalla 15.11.2002 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla.

Niiden Soneran arvopaperinhaltijoiden osalta, jotka ovat hyväksyneet
Lunastustarjouksen ja valinneet käteisvastikkeen vastikkeeksi Soneran
arvopapereistaan:

- TeliaSonera maksaa käteisvastikkeen kaikista Soneran arvopapereista,
joiden osalta Lunastustarjous on asianmukaisesti hyväksytty,
viivyttelemättä arvopapereita koskevan hyväksymisen vastaanottamisen
jälkeen.

- Soneran osakkeenomistajille ja optio-oikeudenhaltijoille maksettava
käteisvastike maksetaan siihen oikeutettujen Soneran
arvopaperinhaltijoiden arvo-osuustilien yhteydessä oleville
pankkitileille luottolaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun
mukaisesti viiden pankkipäivän kuluessa siitä, kun Soneran arvopaperit,
joiden osalta Lunastustarjous on hyväksytty, on myyty TeliaSoneralle
Helsingin Pörssissä tai sen ulkopuolella. Myynnit toteutetaan viiden
pankkipäivän kuluessa hyväksymislomakkeen vastaanottamisesta.

Niiden Soneran arvopaperinhaltijoiden osalta, jotka ovat hyväksyneet
Lunastustarjouksen ja valinneet TeliaSoneran arvopapereita vastikkeeksi
Soneran arvopapereistaan:

- TeliaSonera hyväksyy vaihdettavaksi ja vaihtaa kaikki Soneran
arvopaperit, joiden osalta lunastustarjous on asianmukaisesti
hyväksytty, eikä hyväksymisiä ole pätevästi peruttu ennen
lunastustarjousajan päättymistä, niin pian kuin kohtuudella mahdollista
lunastustarjouksen päättymisen jälkeen.

- TeliaSoneran arvopaperit toimitetaan tarjouksen hyväksyneille
osakkeenomistajille ja optio-oikeudenhaltijoille niin pian kuin
kohtuudella mahdollista lunastustarjouksen päättymisen jälkeen, arviolta
lunastustarjouksen päättymistä seuraavana 11. pankkipäivänä.

Olettaen, että TeliaSonera ei jatka lunastustarjousaikaa, TeliaSoneran
osakkeet ja optio-oikeudet tullaan kirjaamaan asianmukaisille arvo-
osuustileille arviolta 17.2.2003.

Soneran osakkeenomistajien tulisi myös huomioida, että TeliaSonera on
aloittanut erillisen Suomen osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn,
jossa sillä on oikeus käyvästä hinnasta lunastaa muiden Soneran
osakkeenomistajien osakkeet. Ne Soneran osakkeet, joiden osalta
lunastustarjousasiakirjassa kuvattua lunastustarjousta ei hyväksytä,
tullaan lunastamaan lunastusmenettelyn yhteydessä. TeliaSonera on
tarjoutunut lunastamaan jäljellä olevat Soneran osakkeet
lunastusmenettelyssä 5,00 euron osakekohtaiseen lunastushintaan. Kuten
lunastustarjousasiakirjassa on kuvattu, lunastusmenettelyssä maksettavan
käteislunastushinnan lopullinen määrä voi muuttua välimiesmenettelyssä
tai valitusmenettelyssä. TeliaSonera tulee toimittamaan Soneran
osakkeenomistajille lisätietoa lunastusmenettelystä lain edellyttämällä
tavalla.

Lisätietoja toimittajille antaa/antavat:
Michael Kongstad, Senior Vice President,Corporate Communications,
+46 8 713 58 30

Cautionary Disclaimer/Legend: On December 9, 2002, Telia announced the
completion of its exchange offer for all of the outstanding shares,
including shares in the form of American depositary shares, or ADSs, and
certain warrants of Sonera. Effective December 9, 2002, Telia changed
its name to TeliaSonera. As a result of the completion of the exchange
offer, TeliaSonera is, pursuant to Finnish law, making a mandatory
redemption offer to acquire all of the outstanding shares , including
shares in the form of ADSs, and warrants of Sonera were not tendered in
the exchange offer. The contents of this document are neither an offer
to purchase nor a solicitation of an offer to sell shares of
TeliaSonera. Any offer in the United States will only be made through a
prospectus, as amended or supplemented, which is part of a registration
statement on Form F-4 which Telia originally filed with the U.S.
Securities and Exchange Commission (the "SEC") on October 1, 2002.
Sonera shareholders who are U.S. persons or are located in the United
States are urged to carefully review the registration statement on Form
F-4, as it may be amended from time to time, the prospectus, including
any amendments or supplements thereto, included therein and other
documents relating to the offer that TeliaSonera has filed or will file
with the SEC because these documents contain important information
relating to the offer. You may obtain a free copy of these documents at
the SEC's web site at www.sec.gov. You may also inspect and copy the
registration statement on Form F-4, and any amendment thererto, as well
as any documents incorporated by reference therein at the public
reference room maintained by the SEC at 450 Fifth Street, NW,
Washington, D.C. 20549. Please call the SEC at 1-800-SEC-0330 for
further information about the public reference room. These documents may
also be obtained free of charge by contacting TeliaSonera AB, Investor
Relations, SE-123 86 Farsta, Sweden. Attention: External Communications
or Investor Relations (tel: +46 8 7137143, or Sonera Corporation,
Teollisuuskatu 15, P.O. Box 106, FIN-00051 SONERA, Finland. Attention:
Investor Relations (tel: +358 20401). YOU SHOULD READ THE PROSPECTUS,
AND ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO CAREFULLY BEFORE MAKING A
DECISION CONCERNING THE OFFER.


TeliaSonera on Pohjolan johtava televiestintäyritys. Pohjola ja Baltian
maat muodostavat konsernin kotimarkkinat. TeliaSoneran päämääränä on
palvella asiakkaitaan ydintoiminta-alueellaan ja luoda arvoa
osakkeenomistajille voimakkaampien tulosten ja kassavirtojen myötä.
TeliaSonera noteerataan Tukholman Pörssissä, Helsingin Pörssissä ja
NASDAQ:ssa. Yrityksen pro forma liikevaihto 2001 oli 80,9 miljardia SEK
ja työntekijämäärä 30. kesäkuuta 2002 oli 34 045.

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/19/20021219BIT00030/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/19/20021219BIT00030/wkr0002.pdf