Kilpailuvirasto antoi poikkeusluvan

Kilpailuvirasto antoi 21.1.2003 Hämeen Puhelin Oy:lle ja Sonera Oyj:lle poikkeusluvan yritysten hankintayhteistyölle ja yhteistyölle Internet-palvelujen markkinoilla.
Hankintayhteistyöllä tarkoitetaan sitä, että Hämeen Puhelin voi käyttää Soneran tekemiä kiinteän- ja matkaviestinverkon verkkotuotteita koskevia hankintasopimuksia. Tämä edellyttää, että myös toimittajat hyväksyvät omasta puolestaan yhteisten ehtojen ja sopimusten käyttämisen. Internet-palvelujen yhteistyön tuloksena Hämeen Puhelimen alueella Hämeenlinnassa ja sen ympäristökunnissa julkaistaan talven kuluessa uusi, kuluttajille tarkoitettu laajakaistapalvelu. Sen sisällöstä vastaa Sonera Plaza, ja fyysisen liittymän toimittaa ja sitä ylläpitää Hämeen Puhelin. Kilpailuviraston asettamien ehtojen mukaan Hämeen Puhelimen on tarjottava laajakaistaisten Internet-tuotteiden tukkumarkkinoilla verkkotuotteita myös kilpailijoille. Kilpailevilla operaattoreilla on oltava mahdollisuus HPO:n verkkoja vuokraamalla taloudellisesti kilpailla Hämeen Puhelimen ja Soneran kanssa. Kilpailuvirasto hyväksyi 3.1.2003 kaupan, jolla Sonera osti Hämeen Puhelimelta 40 prosentin vähemmistöosuuden yritysasiakkaita palvelevasta Telekolmio Oy:stä. Hämeen Puhelin ja Sonera ovat lisäksi sopineet laajasta liiketoiminnallisesta yhteistyöstä. Hämeen Puhelin myy kuluttaja-asiakkailleen mm. Soneran matkaviestinpalveluja sekä kauko- ja ulkomaanpuheluita. Telekolmio myy ja edustaa yritysasiakkaille tarkoitettuja Soneran puhe-, data- , matkaviestin- ja älyverkkopalveluita, vaihteita sekä televiestinnän kokonaisratkaisuja. "Yhteistyömme perustuu siihen, että Hämeen Puhelin ja Telekolmio vastaavat tulevaisuudessakin toimintansa kehittämisestä ja asiakkaistaan", muistuttaa Soneran liiketoimintajohtaja Jaakko Nevanlinna. "Sonera on meille paras kumppani, koska näkemyksemme tulevaisuudesta ovat yhdensuuntaiset. Tietoliikenne-, tietotekniikka- ja media-alat yhdentyvät, ja uusien seudullisten palveluiden merkitys kasvaa", korostaa HPO-yhtymän konsernijohtaja Reijo Syrjäläinen. HPO-yhtymään kuuluvat Hämeen Puhelin Oy:n ja Telekolmion lisäksi Hämeen Sanomat -konserni, Aina Oy sekä Hämeen Tietotekniikkakeskus.

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi