Kilpailuvirasto hyväksyi Telekolmion yritysjärjestelyn

Kilpailuvirasto hyväksyi 3.1.2003 Hämeen Puhelin Oy:n ja Sonera Oyj:n välisen kaupan, jolla Sonera osti elokuussa 2002 HPO-yhtymään kuuluvalta Hämeen Puhelin Oy:ltä 40 prosentin vähemmistöosuuden Telekolmio Oy:stä.
Kilpailuvirasto hyväksyi yrityskaupan ehdollisena. Telekolmion on mm. tarjottava myytäväksi omistamansa 15 tukiasemakohdetta Telekolmiosta, Sonerasta ja HPO:sta riippumattomalle, riittävät taloudelliset edellytykset omaavalle varteenotettavalle kilpailijalle tai kilpailijoille. Myynnin tapahduttua Telekolmio sitoutuu vuokraamaan tukiasemakohteiden tarvitsemat siirtoyhteydet kohtuullisin, syrjimättömin ja tasapuolisin ehdoin. Sonera sitoutuu myötävaikuttamaan Telekolmion sitoumusten toteuttamiseen vähemmistöosakkaana. "Sonera on tyytyväinen, että Kilpailuviraston päätti hyväksyä Telekolmion yritysjärjestelyn. Nyt Telekolmio pääsee keskittymään tärkeimpään eli asiakkaiden palvelemiseen. Soneran rooli on tuottaa kilpailukykyisiä palveluita ja tuotteita", sanoo Soneran liiketoimintajohtaja Jaakko Nevanlinna. "Valitsimme Telekolmiolle vahvan valtakunnallisen kumppanin, jonka avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parhaat tietoliikennepalvelut. Oli tärkeää, että saimme Kilpailuviraston myönteisen päätöksen. Asetetut ehdot ovat mielestämme kohtuulliset", sanoo HPO-yhtymän konsernijohtaja Reijo Syrjäläinen. Hämeen Puhelin ja Sonera ovat yritysjärjestelyn lisäksi sopineet laajasta liiketoiminnallisesta yhteistyöstä. Yhteistyötä tehdään mm. tuotekehityksessä, matkaviestin- ja laajakaistaliiketoiminnassa, dataverkkopalvelujen toimittamisessa ja markkinoinnissa. Soneran näkemyksen mukaan Telekolmion osakkeita koskeva kauppa on erillinen liiketoimi eikä Hämeen Puhelimen ja Soneran välisen liiketoiminnallisen yhteistyön edellytys. Hämeen Puhelin ja Sonera ovat hakeneet Kilpailuvirastolta poikkeuslupaa hankinta- ja ADSL-yhteistyölleen. Kilpailuvirasto jatkaa asian käsittelyä. Telekolmio Oy on Hämeen Puhelimen yritysasiakkaita palveleva tytäryhtiö, jonka Hämeen Puhelin osti kokonaan itselleen kesällä ElisaCom Oy:ltä. Hämeen Puhelin Oy omistaa Soneran kaupan jälkeen Telekolmiosta 60 prosenttia. Telekolmio toimii Hämeenlinnan, Lohjan ja Riihimäen alueilla. Hämeen Puhelin toimii Hämeenlinnassa, Hattulassa, Hauholla, Janakkalassa, Rengossa, Kalvolassa, Lammilla ja Tuuloksessa. HPO-yhtymään kuuluvat Hämeen Puhelin Oy:n ja Telekolmion lisäksi Hämeen Sanomat -konserni sekä Hämeen Tietotekniikkakeskus.

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi