TeliaSoneran vuoden konsulttihankinta valmis

TeliaSonera on tehnyt uuden vuosihankinnan sovellusten ja infrastruktuuripalveluiden hallinto- ja kehitystarpeiden kattamiseksi. Viime vuonna käytettiin noin 70 valittua IT-/televiestintätoimittajaa. Vuodelle 2003 tavoitteena on vähentää voimakkaasti toimittajien lukumäärää. Nyt tehdään sopimus runsaan 20 toimittajan kanssa.
Pienemmän toimittajalukumäärän lisäksi vuoden 2003 tavoitteena on voida keskittää konsernin hankinnat valittuihin toimittajiin sekä vähentää tuntihintapohjaisten resurssiostojen osuutta. TeliaSonera panostaa sen sijaan määriteltyjen, kiinteähintaisten projektien ja selvitysten ostoon. Siten riskialttius vähenee ja saavutetaan parempi kustannusvalvonta. Valitut toimittajat ovat: Accando, Accenture, Cap,CyberCom, E-Work, Frontec, IBM, Infosys, IT-Arkitekterna, Ki Consulting Know It, Manpower-Elan, NBMS/AMS, SchlumbergerSema, Sigma, Syntronic, Teleca, Telia Promotor, TietoEnator, Validation, Wipro, WM-Data ja ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers. Sopimukset tulevat voimaan vuodenvaihteessa 2003 ja ovat yksivuotisia yhden vuoden optiolla.

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi