Helppous ja palvelu tuovat kasvua tulevaisuudessa

Helppous ja palvelu tuovat kasvua tulevaisuudessa

Helppous ja palvelu ovat tulevaisuudessa TeliaSoneran kaksi tärkeintä
toimintaperiaatetta. Seuraavien seitsemän vuoden aikana TeliaSonera
muuttuu aidoksi palveluyritykseksi yksinkertaistamalla toimintaansa
kaikin tavoin.

TeliaSoneran toimitusjohtaja Anders Igel julkisti yhtiön vision 2010
eilen Tukholmassa teemalla "Helppous tekee kaiken mahdolliseksi".
Paikalla oli 850 esimiestä TeliaSoneran Pohjoismaiden, Baltian, Venäjän,
Turkin ja Euraasian markkinoilta.

"Televiestinnän kehitys viimeisen 150 vuoden aikana on johtanut asioiden
liialliseen monimutkaistumiseen telealalla", sanoo Igel, jonka mukaan
helppous on tärkein keino vision saavuttamiseksi eli yhtiön
muuttamiseksi aidoksi palveluyritykseksi vuoteen 2010 mennessä.

"Meistä helppous sanan kaikissa merkityksissä on tärkein yksittäinen
tekijä, joka saa asiakkaat käyttämään uusia palvelujamme yhä enemmän.
Uskomme, että tässä on avain tulevaisuuden kasvuun", Igel jatkaa.

Telia Soneran vision 2010 kehittämiseen on osallistunut suuri joukko
yhtiön työntekijöitä. Prosessiin on osallistunut aktiivisesti 700
esimiestä ja työntekijää, ja lisäksi 3 000 teliasoneralaista on
osallistunut siihen intranetin kautta. "Uskomme, että laaja ja
perusteellinen valmisteluvaihe on onnistumisen edellytys. Aloitamme
välittömästi tämän kaiken toteuttamisen päivittäisessä työssämme", Igel
kertoo.

Tulevaisuudessa TeliaSonera ei aio verrata itseään perinteisiin
operaattorikilpailijoihinsa. "Teleoperaattorit ovat kaukana siitä, mistä
aidossa, hyvässä palvelussa on meistä kyse. Kaikilla tärkeimmillä
markkinoilla olemme lisäksi jo saavuttaneet hyvän aseman tässä
vertailussa", Igel toteaa. "Sen sijaan aiomme pyrkiä pidemmälle ja
verrata itseämme Euroopan palvelualan johtaviin yrityksiin, kuten
lentoyhtiöihin, hotelleihin ja ravintoloihin."

Yksi vision keskeisimmistä elementeistä on teknologian jättäminen taka-
alalle. "Uskomme ihmisten kyllästyneen kaikkiin erilaisiin
järjestelmiin, lyhenteisiin ja teknisiin sovelluksiin. Asiakkaat eivät
ole kiinnostuneita siitä, käytämmekö kiinteän verkon vai
matkaviestinverkon tekniikkaa vai mahdollisesti tietoliikennetekniikkaa.
Haluamme kaikkien järjestelmiemme toimivan saumattomasti yhdessä", Igel
selittää. "Tavoitteidemme saavuttamiseen kuluu aikaa, mutta olen varma
siitä, että merkittäviä parannuksia on nähtävissä jo vuoteen 2005
mennessä", Igel jatkaa.

"Minulle visio 2010 merkitsee jonkin uuden alkua ja täysin yhdistynyttä
TeliaSoneraa. Toiminnan tehostaminen ja synergiaetujen toteuttaminen
jatkuvat luonnollisesti, mutta yhdistyneellä yhtiöllä on nyt yhteinen
suunta", toteaa Igel lopuksi

Lisätietoja toimittajille antaa/antavat: TeliaSoneran lehdistöpalvelu,
+46-(0)8-713 58 30

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa
koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita
ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole
varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00160/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00160/wkr0002.pdf