Muutoksia TeliaSoneran johdosssa

Muutoksia TeliaSoneran johdosssa

TeliaSonera on tänään nimittänyt Harri Koposen TeliaSonera International
-tulosyksikön johtajaksi. TeliaSonera vahvistaa näin kansainvälisen
liiketoimintansa johtoa. Tulosyksikköön kuuluvat TeliaSoneran
kansainväliset omistukset Fintur-yhtiöissä, venäläisessä
matkaviestinoperaattorissa MegaFonissa ja turkkilaisessa
matkaviestinoperaattorissa Turkcellissa sekä kansainväliset
verkkokapasiteettitoiminnot.

TeliaSonera Internationalin nykyinen johtaja Aimo Eloholma jatkaa
tulosyksikössä. Eloholmalla on operatiivinen vastuu, ja hän raportoi
Harri Koposelle.

TeliaSoneran Tanskan toiminnoista nykyisin vastaava Terje Christoffersen
seuraa Harri Koposta Marketing, Products and Services -yksikön
johtajana. Tanskan toiminnot raportoivat toistaiseksi suoraan
TeliaSonera Norway, Denmark, Baltics -tulosyksikön johtajalle Kenneth
Karlbergille.

"Nykyinen kehitys Venäjän ja Turkin markkinoilla ja TeliaSonera
Internationalin kasvumahdollisuudet vaativat johdon vahvistamista tällä
alueella", sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Anders Igel. "Olemme myös
tyytyväisiä siitä, että saamme Terjen pääkonttoriin. Hän on tervetullut
lisä konsernijohtoon. Terjellä on laajaa kokemusta aiemmista
tehtävistään sekä TeliaSonerassa että sen ulkopuolella. Siitä tulee
olemaan paljon hyötyä hänen uudessa tehtävässään, joka on TeliaSonera-
konsernin kannalta erittäin merkittävä", toteaa Anders Igel.

Lisätietoja toimittajille antaa/antavat:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8- 713 58 30

Tulevaisuutta arvioivat lausunnot
Tähän tiedotteeseen sisältyy muun muassa toiminnan tulosta, muita
ennusteita ja transaktiosta saatavia muita etuja koskevia, luonteeltaan
tulevaisuuteen liittyviä lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta
koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät
tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu siksi olosuhteista
tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00190/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00190/wkr0002.pdf