TeliaSonera laskee hintojaan Ruotsissa

TeliaSonera laskee hintojaan Ruotsissa

TeliaSonera laskee Telian kiinteästä verkosta iltaisin ja pyhäpäivisin
Tele2/Comviq- ja Vodafone-verkoissa oleviin matkapuhelimiin soitettavien
puheluiden hintaa loppuasiakkaille. Hinta laskee 24.10.2003.

Operaattorina TeliaSonera laskee myös oman GSM-verkkonsa
yhdysliikennemaksua 0,88 kruunusta 0,82 kruunuun minuutilta.

TeliaSonera Swedenin tehostamistoimenpiteet ovat mahdollistaneet
yhdysliikennehintojen alentamisen. Toistaiseksi TeliaSonera ei ole
havainnut muiden markkinoilla olevien operaattoreiden pystyvän
tarjoamaan vastaavia hinnanalennuksia. Asiakkaiden maksama hinta ja eri
operaattoreiden toistensa verkon käytöstä perittävä yhdysliikennemaksu
ovat suoraan yhteydessä toisiinsa. Nykyisin matkapuhelinoperaattoreiden
väliset yhdysliikennemaksut ovat epätasapainossa, ja TeliaSonera
Swedenin toimitusjohtaja Marie Ehrling arvioikin, että hinnoittelu
Ruotsin matkapuhelinmarkkinoilla tulee muuttumaan.

- Kilpailijamme voivat nykyisin periä huomattavasti meitä korkeampia
yhdysliikennemaksuja siitä huolimatta, että TeliaSoneralla on parempi
maantieteellinen peitto. Tämä vinouttaa kilpailua ja nostaa hintoja
Ruotsin matkapuhelumarkkinoilla. Toivomme, että uusi sähköisiä
tietoyhteyksiä koskeva laki muuttaa tilanteen. Yhdysliikennemaksujen
tasapuolistuessa tulevat myös matkapuhelinverkkoon soitettujen
puheluiden hinnat laskemaan, sanoo Marie Ehrling.

Yhdysliikennemaksu on maksu, jonka matkapuhelinoperaattorit perivät
toistensa verkkojen käytöstä. Lain mukaan TeliaSonera Swedenin perimän
yhdysliikennemaksun tulee perustua kustannuksiin. Koska TeliaSonera
Sweden on jatkuvasti parantanut tehokkuuttaan, voi yhtiö laskea
yhdysliikennemaksuaan nyt entisestään. Vodafone ja Tele2 maksavat
TeliaSoneran verkkoon soitetuista puheluista nyt 0,82 kruunua
minuutilta, samaan aikaan kun Vodafone perii TeliaSonera Swedenilta 1,90
kruunua ja Tele2 vastaavasti 1,85 kruunua minuutilta omiin verkkoihinsa
soitetuista puheluista.

Telian uusi kiinteän verkon asiakashinta, joka koskee Tele2/Comviqin ja
Vodafonen verkkoihin arkipäivisin klo 18.00 - 08.00 sekä pyhäpäivisin
soitettuja puheluita, laskee 30 äyriä nykyisestä 2,25 kruunusta 1,95
kruunuun.

Telian verkkoon vastaavina aikoina soitettujen puheluiden hinta on
edelleen sama 1,50 kruunua minuutilta. Kaikkien puheluiden lisäksi
peritään 45 äyrin avausmaksu. Arkipäivisin klo 08.00 - 18.00 soitettujen
puheluiden hinta on edelleen 2,95. Telian verkossa oleviin
matkapuhelimiin soitettujen puheluiden hinta vastaavina aikoina on 2,50
kruunua.

Lisätietoja lehdistölle antaa:
Ola Kallemur, lehdistöpäällikkö, TeliaSonera Sweden, +46 020-77 58 30

Tulevaisuutta arvioivat lausunnot
Tähän tiedotteeseen sisältyy muun muassa toiminnan tulosta, muita
ennusteita ja transaktiosta saatavia muita etuja koskevia, luonteeltaan
tulevaisuuteen liittyviä lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta
koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät
tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu siksi olosuhteista
tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00470/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00470/wkr0002.pdf