TeliaSonera ryhtyy oikeudellisiin toimiin Turkcellin ylimääräisen yhtiökokouksen peruuttamiseksi

TeliaSonera hakee väliaikaista toimenpidekieltoa Turkcellin ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumiselle. TeliaSonera katsoo, ettei Turkcellin toisen lakisääteisen tilintarkastajan esittämälle kokouskutsulle ole laillisia perusteita ja vaatii oikeusistuinta julistamaan kutsun pätemättömäksi.
TeliaSonera on tänään jättänyt anomuksen väliaikaiseksi toimenpidekielloksi keskeyttämään Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. -yhtiön 30. lokakuuta 2003 pidettäväksi ilmoitetun ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsuminen. TeliaSonera katsoo, että toisen lakisääteisen tilintarkastajan Turkin osakeyhtiölain 355 pykälän perusteella esittämä yhtiökokouskutsu on laiton.
Turkin lain mukaan turkkilaisen yhtiön lakisääteisellä tilintarkastajalla on poikkeuksellinen oikeus kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous ainoastaan tiettyjen objektiivisten ja oikeudellisesti tunnustettujen kiireellisten ja välttämättömien olouhteiden vallitessa, kuten esimerkiksi yhtiön hallitusjäsenten kuoleman tai eroamisen, hallitusjäsenten velvollisuuksien suorittamatta jättämisen tai hallitusjäsenten kokouksiin saapumatta jättämisen vuoksi. TeliaSonera katsoo, että Turkcellin kohdalla tällaisia kiireellisiä ja välttämättömiä olosuhteita ei vallitse.
Turkcellin hallitus on päinvastoin kokoontunut ja tehnyt päätöksiä säännöllisesti, ja yhtiö on toiminut asianmukaisesti ja tehnyt kannattavaa tulosta. Turkcellin hallituksen harkittavaksi on äskettäin esitetty tiettyjä investointeja Cukurova-ryhmän mediayhtiöihin ja hallitus ei ole vielä päättänyt näiden lähipiiriä koskevien liiketoimintajärjestelyjen perusteista ja ehdoista. TeliaSoneran edustajat Turkcellin hallituksessa ovat sitoutuneita turvaamaan Turkcellin edut ja samoin kaikkien yhtiön osakkeenomistajien edut harkitessaan näitä Turkcellin hallitusasioita.
Turkcell tiedotti 1.9. pitävänsä 30. lokakuuta 2003 Istanbulissa ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa valitaan kaikki yhtiön hallituksen seitsemän jäsentä. Tiedonannossaan Turkcellille toinen yhtiön kahdesta lakisääteisestä tilintarkastajasta esitti, että ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle, "koska hallitus on ollut kykenemätön tekemään Turkcellin kannalta tärkeitä ja strategisia päätöksiä".
Johtaja Esko Rytkönen, TeliaSonera International, puhelin 358 2040 58632
------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi