TeliaSonera tammi-syyskuu 2003 - pro forma1)

TeliaSonera tammi-syyskuu 2003 - pro forma1)

Vahva tulos ja käyttöomaisuusinvestointien lasku tuottivat ennätyksellisen vapaan kassavirran

- Yhdeksän kuukauden jakson liikevaihto kasvoi 1 prosentilla 60 718 miljoonaan Ruotsin kruunuun (60 034).
- Yhdeksän kuukauden jakson nettotulos nousi 4 836 milj. kruunuun (-35 898) ja osakekohtainen tulos 1,03 kruunuun (-7,68).
- Tuloksen paraneminen koko konsernissa nosti yhdeksän kuukauden jakson liiketuloksen 9 531 milj. kruunuun (-46 004). Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä2) kasvoi 11 274 milj. kruunuun (3 842).
- Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden vapaa kassavirta kasvoi 14 190 milj. kruunuun (5 862).
- Kolmannen vuosineljänneksen käyttökateprosentti ilman kertaluonteisia eriä nousi 39 prosenttiin (34).
- Synergioiden saavuttamisessa ollaan aikataulusta edellä. Vuonna 2003 tehtyjen päätösten arvioidaan tuottavan 1 302 milj. kruunun vuotuiset kustannussäästöt ja 321 milj. kruunun vuotuiset investointisäästöt vuoden 2005 loppuun mennessä.
Toimitusjohtaja Anders Igelin kommentit
"Tuloksemme on parantunut hyvin vahvasti viime vuoteen verrattuna. Samalla olemme yhdistäneet Telian ja Soneran. Vahvan asemamme pohjalta olemme yhdessä esimiesten ja työntekijöiden kanssa sopineet TeliaSoneran uudesta, yhteisestä suunnasta. Sen perustana on näkemys, että asiakkaille tarjottava helppous ja palvelu tuovat kasvua pitkällä aikavälillä, ja se viitoittaa tietä TeliaSoneran uudistumiselle aidoksi palveluyritykseksi."
1) Pro forma-luvut on laskettu ikään kuin Telian ja Soneran yhdistyminen olisi tapahtunut jo 1.1.2002, eivätkä ne sisällä Telian Suomen matkaviestintätoimintoja ja Ruotsin kaapelitelevisiotoimintoja.
2) Kertaluonteiset erät on eritelty sivun 27 taulukossa.


Lisätietoja toimittajille antaa/antavat: TeliaSoneran lehdistöpalvelu, 46 8 713 58 30
------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20040903BIT22840/wkr0006.pdf Osavuosikatsaus