TeliaSonera tammi-syyskuu 2003

TeliaSonera tammi-syyskuu 2003 - pro forma1)

Vahva tulos ja käyttöomaisuusinvestointien lasku tuottivat
ennätyksellisen vapaan kassavirran

· Yhdeksän kuukauden jakson liikevaihto kasvoi 1 prosentilla 60 718
miljoonaan Ruotsin kruunuun (60 034).
· Yhdeksän kuukauden jakson nettotulos nousi 4 836 milj. kruunuun
(-35 898) ja osakekohtainen tulos 1,03 kruunuun (-7,68).
· Tuloksen paraneminen koko konsernissa nosti yhdeksän kuukauden jakson
liiketuloksen 9 531 milj. kruunuun (-46 004). Liiketulos ennen
kertaluonteisia eriä2) kasvoi 11 274 milj. kruunuun (3 842).
· Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden vapaa kassavirta kasvoi 14 190
milj. kruunuun (5 862).
· Kolmannen vuosineljänneksen käyttökateprosentti ilman kertaluonteisia
eriä nousi 39 prosenttiin (34).
· Synergioiden saavuttamisessa ollaan aikataulusta edellä. Vuonna 2003
tehtyjen päätösten arvioidaan tuottavan 1 302 milj. kruunun vuotuiset
kustannussäästöt ja 321 milj. kruunun vuotuiset investointisäästöt
vuoden 2005 loppuun mennessä.

Tunnusluvut
Miljoonaa, paitsi Heinä- Heinä- Heinä- Tammi- Tammi-syys
%-luvut ja syys syys syys syys 2002
osakekohtaiset tiedot 2003 2003 2002 2003 SEK
SEK EUR 3) SEK SEK

Liikevaihto 20 094 2 239 20 102 60 718 60 034
Käyttökate ennen 7 915 882 6 889 23 547 19 102
kertaluonteisia eriä
Käyttökate-% (ennen 39,4 39,4 34,3 38,8 31,8
kertaluonteisia eriä)
Tuotot 326 36 -2 731 -344 -33 407
osakkuusyhtiöistä
Liiketulos 3 560 397 -12 655 9 531 -46 004
Liiketulos ennen 4 084 455 1 032 11 274 3 842
kertaluonteisia eriä
Tulos rahoituserien 3 260 363 -13 126 9 019 -46 711
jälkeen
Nettotulos 1 735 193 -12 266 4 836 -35 898
Tulos/osake 0,37 0,04 -2,62 1,03 -7,68
Käyttöomaisuus 1 889 210 2 788 5 624 8 350
investoinnit
Vapaa kassavirta 5 138 572 3 617 14 190 5 862
Juridinen 4)
Liikevaihto 20 094 2 239 14 496 61 371 42 727
Nettotulos 1 735 193 -10 118 6 245 -9 961
Tulos/osake 0,37 0,04 -3,37 1,34 -3,32

1) Pro forma-luvut on laskettu ikään kuin Telian ja Soneran yhdistyminen
olisi tapahtunut jo 1.1.2002, eivätkä ne sisällä Telian Suomen
matkaviestintätoimintoja ja Ruotsin kaapelitelevisiotoimintoja.
2) Kertaluonteiset erät on eritelty sivun 27 taulukossa.
3) Muuntokerroin vertailun helpottamiseksi: SEK 1 = EUR 0,111433.
4) Sisältää Soneran toiminnot ja uudet Baltian tytäryhtiöt 3.12.2002
alkaen sekä Telian matkapuhelinliiketoiminnot Suomessa ja
kaapelitelevisiotoiminnot Ruotsissa 31.5.2003 asti.


Sisältöä koskevat kysymykset:
TeliaSonera AB
Investor Relations
SE-123 86 Farsta, Sweden
Puh. +46 (0)8 504 550 00
Faksi: +46 (0)8 713 69 47
www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00050/wkr0001.doc The full report
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00050/wkr0002.pdf The full report