TeliaSoneran tulosjulkistukset vuonna 2004

TeliaSoneran tulosjulkistukset vuonna 2004

TeliaSoneran tulosjulkistukset ja yhtiökokous ovat vuonna 2004
seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2003 11.2
.
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2004 28.4.
Varsinainen yhtiökokous 28.4
.
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 28.7
.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2004 27.1
0.Lisätietoja toimittajille antaa/antavat:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa
koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita
ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole
varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00580/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00580/wkr0002.pdf