Turkuun ICT- ja terveydenhuoltopalveluiden yhdistämiseen keskittyvä yksikkö

TeliaSonera Finland uskoo ICT-palveluiden merkitykseen terveydenhuollossa. Turku sopii sijaintinsa, teknologiaosaamisensa sekä TeliaSonera Finlandin alueellisen asiakas- ja kumppaniverkoston puolesta erinomaisesti uuden yksikön sijoituspaikaksi.
TeliaSonera Finland perustaa vuoden 2004 alussa Turkuun yksikön, joka yhdistää yhtiön edistykselliset ja korkealaatuiset ICT (information communication technology) -palvelut Turun alueen terveydenhuollon palvelutarjontaan. Muutaman hengen voimin aloittava yksikkö keskittyy tietoliikenne- ja terveydenhuoltopalvelujen yhdistämiseen ja etsii uusia mahdollisuuksia alojen yhteistyön lisäämiseksi.
Turku sopii yksikön sijoituspaikaksi erinomaisesti. Kaupungissa on käynnistymässä CARDITIS-EU-tietoliikennehanke, jossa TeliaSonera Finlandin lisäksi on mukana Turun kaupungin teknologiayksikkö ICT Turku Oy ja Turun yliopisto. TeliaSonera Finlandilla on myös pitkäaikaisia asiakassuhteita Turun alueen terveydenhuoltosektorilla. Vuonna 1998 yhtiö rakensi kaupungin terveystoimen tietoverkon, jota se parasta aikaa uudistaa kasvaneita tarpeita vastaavaksi. Lisäksi TeliaSonera Finland toimittaa Turun terveystoimelle tietohallinnon palveluja, kuten työasemien ylläpito- ja palvelinpalveluita.
Perustettava yksikkö tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä tietoliikennekonserni Aurian kanssa, jonka kanssa TeliaSonera Finland syvensi lokakuun alussa omistuksellista yhteistyötä. Aurialla on pitkäaikaista kokemusta paikallisista terveydenhuoltosektorin asiakastarpeista, joiden pohjalle ICT-palveluja synnytetään.
TeliaSonera Finlandilla on runsaasti kokemusta vastaavasti kehitystyöstä. Keväällä 2002 yhtiö aloitti yksityisen terveydenhuoltosektorin kanssa yhteistyöhankkeen, jossa tietoliikenneosaaminen ja terveydenhuollon palvelut yhdistetään. Hanke muodostuu koti- ja itsehoidon mittaamis-, lähetys- ja yhdistämisjärjestelmän suunnittelusta ja käyttöönotosta.
Terveydenhuolto on yksi maailman nopeimmin kasvavista palvelualoista. Toimialalla tullaan kohtaamaan suuria haasteita väestön ikääntymisen, henkilökohtaisten terveydenhuoltopalvelujen kasvun ja ICT-evoluution kautta. TeliaSonera Finland vastaa haasteeseen omalla toiminnallaan.
"TeliaSonera Finlandin osaaminen ja laadukkaat palvelut tuovat vahvan perustan kuluttajalähtöiselle terveydenhuoltopalveluiden kehittämiselle. Pyrimme ICT:n ja terveydenhuollon yhdistämisellä tuomaan terveydenhuoltomarkkinoille helppokäyttöisiä ja laadukkaita palveluita", toteaa johtaja Jarmo Sundin TeliaSonera Finlandista.
"Olemme iloisia, että TeliaSonera Finland valitsi Turun uuden yksikkönsä sijaintipaikaksi. Se mahdollistaa tiiviin yhteistyön ja avaa Aurian paikalliselle asiakastarjoomalle uusia mahdollisuuksia", sanoo toimitusjohtaja Eero Sinkkonen Auriasta.
ICT
ICT-palvelut tarkoittavat kommunikaatiointensiivisiä Telecom ja IT-palveluita, jotka sisältävät sovelluspalvelut (ASP), hallinta- ja tietoturvapalvelut, verkkopalvelut sekä näitä tukevat oheispalvelut.
Johtaja Jarmo Sundin, TeliaSonera Finland, puhelin 02040 73297, sähköposti jarmo.sundin@teliasonera.com
Toimitusjohtaja Eero Sinkkonen, Auria, puhelin 040 842 1135, sähköposti eero.sinkkonen@auria.fi
------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi