TeliaSonera Finlandin tarjous hyväksytty yli 90 % osalta Loimaan Seudun Puhelimen osakkeista

Järjestely toteuttaa TeliaSonera Finlandin kannattavan kasvun strategiaa. Loimaan Seudun Puhelin ja TeliaSonera Finland sopivat hyvin yhteen molempien painottaessa kannattavaa kasvua ja asiakaslähtöistä toimintatapaa.
TeliaSonera Finland Oyj:n ostotarjous Loimaan Seudun Puhelin Oy:n osakkeenomistajille on hyväksytty yli 90 % osalta Loimaan Seudun Puhelimen osakkeista ja niiden edustamista äänistä. Laskelmien mukaan ostotarjous on hyväksytty 7 674 Loimaan Seudun Puhelimen osakkeen osalta. Mukaan lukien TeliaSonera Finlandin jo aiemmin omistamat 11 867 osaketta, TeliaSonera Finlandin omistus Loimaan Seudun Puhelimesta on yhteensä 90,56 % Loimaan Seudun Puhelimen osakkeista ja äänistä.
TeliaSonera Finlandin tekemä ostotarjous kohdistuu kaikkiin Loimaan Seudun Puhelimen osakkeisiin, jotka on laskettu liikkeeseen ennen ostotarjouksen viimeistä voimassaolopäivää ja jotka eivät ole TeliaSonera Finlandin omistuksessa. Tarjousaika on 1.10.2003-30.12.2003.
TeliaSonera Finland voi halutessaan päättää tarjousajan mahdollisesta jatkamisesta ilmoittamalla siitä viimeistään kahden (2) päivän kuluessa tarjousajan päättymisestä. TeliaSonera Finlandilla ei ole aikomusta jatkaa tarjousaikaa. Tarjoushinta on 4 400 euroa kustakin Loimaan Seudun Puhelimen osakkeesta. Osakkeista maksettava tarjoushinta maksetaan osakkeenomistajalle hänen hyväksyessään ostotarjouksen.
TeliaSonera Finland ja LSP ovat sopineet rakenne- ja omistusjärjestelyistä, joiden lopputuloksena LSP:stä tulee TeliaSonera Finlandin tytäryhtiö, joka toimii Lounais-Suomen markkina-alueella. Keskeisenä tavoitteena on luoda alueelle vahva toimija, missä yhdistyy LSP:n asiakasosaaminen ja paikallisuus TeliaSonera Finlandin valtakunnallisiin palveluihin ja toimintamalleihin.
viestintäjohtaja Jyrki Karasvirta, puhelin +358-2040-63353, jyrki.karasvirta@teliasonera.com
------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi