TeliaSonera ja Tele2 ostavat uuden 3G-toimiluvan Ruotsissa

TeliaSonera ja Tele2 ostavat uuden 3G-toimiluvan Ruotsissa

TeliaSoneran ja Tele2:n yhteisomistuksessa oleva Svenska UMTS-nät AB on
sopinut neljännen 3G-toimilupansa ostamisesta Orangel Sverige AB:lta.

Uskomme, että asiakkaamme käyttävät tulevaisuudessa paljon Internetin
mobiilipalveluja, kuten sähköpostia ja selaintoimintoja. Uusi toimilupa
antaa meille tarvitsemaamme lisäkapasiteettia, toteaa TeliaSonera
Swedenin toimitusjohtaja.Marie Ehrling.

TeliaSonera ja Tele2 ovat jo aiemmin hankkineet yhteisen toimiluvan
yhteisyritys Svenska UMTS-nät AB:n kautta. Uusi toimilupa ei aiheuta
muutoksia yritysten väliseen yhteistyöhön.

Orange Sverige AB on tänään antanut Ruotsin telehallintoviranomaisille
uuden sähköistä viestintää koskevan lain mukaisen ilmoituksen toimiluvan
luovuttamisesta Svenska UMTS-nät Ab:lle. TeliaSonera ja Tele2 ovat
lisäksi ilmoittaneet asiasta Ruotsin kilpailuvirastoon.

Uuden toimiluvan mukaisesti Svenska UMTS-nät Ab laajentaa
verkkopalvelunsa Ruotsin suurimpiin kaupunkeihin. Toimiluvan ja
verkkopalvelun laajentamisen kustannukset katetaan olemassa olevilla
lainoilla. Kustannuksia kompensoivat tehokkuushyödyt, joita saadaan 3G-
verkon liikenteestä, koska investoinnit lisätaajuuksiin voivat korvata
keskitetyn infrastruktuurin.

Radiolähetysten vastaanotto matkapuhelimella on perusedellytys
kustannustehokkaille ja asiakkaiden tarpeet tyydyttäville 3G-verkon
mobiilipalveluille.

Kaupan toteutuminen edellyttää vielä Ruotsin viranomaisten ja
asianomaisten yhtiöiden hallitusten hyväksyntää.

Lisätietoja lehdistölle antavat:
Ola Kallemur, lehdistöpäällikkö, TeliaSonera Sweden, +46 8 713 58 30

Tulevaisuutta koskevat lausunnot
Lehdistötiedotteessa esiintyvät lausunnot, joissa viitataan
tulevaisuuden tilanteisiin tai olosuhteisiin, kuten tulevaisuuden
suorituskykyyn ja muihin ennusteisiin, ovat tulevaisuutta koskevia
lausuntoja. Tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin liittyy luonnostaan
riskejä ja epävarmuustekijöitä nimenomaan siksi, että ne koskevat
tulevaisuuden tapahtumia ja riippuvat tulevaisuuden tilanteesta. Useat
merkittävät syyt, joista monet eivät ole TeliaSoneran hallittavissa,
voivat johtaa siihen, että tulevaisuudessa toteutuneet tilanteet ja
tapahtumat poikkeavat merkittävästi tässä mainituista ja implikoiduista
tulevaisuutta koskevista lausunnoista.

TeliaSonera is the leading telecommunications company in the Nordic and
Baltic regions. At the end of September 2003 TeliaSonera had 11,558.000
mobile customers and 8,025,000 fixed customers and 1,555,000 internet
customers in its home markets. Outside the home markets TeliaSonera has
extensive interests in the growth markets in Russia, Turkey and Eurasia.
TeliaSonera is listed on the Stockholm Exchange, the Helsinki Exchanges
and the Nasdaq Stock Market in the USA. Pro forma net sales January-
September 2003 amounted to SEK 60,7 billion (EUR 6.8 billion). The
number of employees was 26,216

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00650/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00650/wkr0002.pdf