TeliaSonera Sweden ehdottaa kilpailun avaamista kiinteän verkon puhelinliittymiin

TeliaSonera Sweden ehdottaa kilpailun avaamista kiinteän verkon
puhelinliittymiin

TeliaSonera Sweden ehdottaa, että kiinteän verkon puhelinliittymät
avataan kilpailulle. Useampien operaattoreiden tulisi voida myydä
kiinteään puhelinliittymään nykyään sisältyviä palveluita. Lisäksi
valinnanvapaus kasvaa, kun asiakas voi valita räätälöidyn ja
yksilöllisen ratkaisun ja puhelinliittymään sisältyvät palvelut.

- Tämä on Ruotsin telemarkkinoiden viimeinen osa-alue, joka ei vielä ole
täysin kilpailtu. Me haluamme täyttä kilpailua, sillä se on hyväksi
asiakkaille, TeliaSoneralle ja muille operaattoreille, sanoo TeliaSonera
Swedenin toimitusjohtaja Marie Ehrling.

Käytännössä puhelinliittymä koostuu useasta osasta: yhteydestä
paikallisverkkoon, puhelinpalveluista, asiakaspalvelusta ja
lisäpalveluista, kuten puhepostista ja soittajan numeron näytöstä.
Ainoastaan ADSL-liittymää viestinnässään käyttävien asiakkaiden on
nykytilanteessa maksettava myös kiinteästä puhelinliittymästä ja
lisäpalveluista, jotka jäävät hyödyntämättä.

Vallitseva tilanne ei ole suotuisa kenellekään. Tämän vuoksi TeliaSonera
Sweden haluaa avata markkinat ehdottamalla verkkoliittymien tukkumyyntiä
muille operaattoreille kustannusperusteisella hinnoittelulla. Muita
palveluita myytäisiin markkinahintaan kilpailluilla markkinoilla. Näin
kiinteän verkon puhelinliittymien markkina saataisiin avattua
kilpailulle. Puhelinliikenne on jo nyt kilpailtua.

Operaattoreille TeliaSoneran ehdotus merkitsee suurempaa vapautta ja
suurempaa vastuuta. Kiinteään puhelinliittymään nyt kuuluvia palveluita
voisivat jatkossa myydä useammat operaattorit, joko erillisina
palveluina tai yhdessä.

- Suuret yritykset, kuten TeliaSonera, haluavat tarjota omia laajoja
ratkaisujaan, kun taas pienemmät operaattorit haluavat kenties tuottaa
vain osan palveluista itse ja hankkia osan palveluista muualta. Kilpailu
liitymämarkkinoilla voi luoda kokonaisen uusien palveluiden kirjon,
sanoo Marie Ehrling.

TeliaSonera Sweden on tehnyt asiasta Ruotsin Posti- ja telehallitukselle
ehdotuksen, ja yhtiö voisi aloittaa ehdottamansa mallin mukaisen
liittymien tarjoamisen ja jälleenmyynnin jo vuoden 2004 jälkimmäisellä
puoliskolla. TeliaSonera Sweden käynnistää neuvottelut muiden
operaattoreiden kanssa vuodenvaihteen jälkeen.

Lisätietoja:
Ola Kallemur, Lehdistöpäällikkö, TeliaSonera Sverige AB,
puh. +46-70-600 12 59


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa
koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita
ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole
varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031204BIT00120/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031204BIT00120/wkr0002.pdf