TeliaSoneran Omnitel-kauppa varmistui

TeliaSoneran Omnitel-kauppa varmistui

Liettuan kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet kaupan, jossa TeliaSonera
ostaa Motorolan 35 prosentin omistusosuuden Liettuassa toimivasta UAB
Omnitelista. Kilpailuviranomaisten hyväksynnän myötä osakekauppa voidaan
toteuttaa. TeliaSonera omistaa kaupan jälkeen 90 prosenttia Omnitelin
osakkeista. TeliaSonera maksaa Motorolan osakkeista 117 miljoonaa
Yhdysvaltain dollaria. Kauppahinta maksetaan käteisenä ja liiketapahtuma
kirjataan TeliaSoneran kassavirtaan vuoden 2003 neljännelle
vuosineljännekselle.

TeliaSonera pyrkii vahvistamaan johtavaa asemaansa matkapuhelimien ja
kiinteiden verkkojen puhelinoperaattorina Pohjolan ja Baltian
ydinmarkkina-alueellaan. Ensimmäinen Itä-Eurooppaan perustettu
yksityinen tietoliikenneyritys UAB Omnitel on Baltian suurin
matkapuhelinoperaattori, jolla oli kuluvan vuoden syyskuun lopussa
miljoona liittymäasiakasta. Yhtiöllä on Liettuassa noin 50 prosentin
osuus kokonaismarkkinoista ja johtava asema yritysasiakkaiden
sektorilla.

Lisätietoja lehdistölle antavat:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, puh. +46 08 713 5830

Tulevaisuutta koskevat lausunnot
Lehdistötiedotteessa esiintyvät lausunnot, joissa viitataan
tulevaisuuden tilanteisiin tai olosuhteisiin, kuten tulevaisuuden
suorituskykyyn ja muihin ennusteisiin, ovat tulevaisuutta koskevia
lausuntoja. Tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin liittyy luonnostaan
riskejä ja epävarmuustekijöitä nimenomaan siksi, että ne koskevat
tulevaisuuden tapahtumia ja riippuvat tulevaisuuden tilanteesta. Useat
merkittävät syyt, joista monet eivät ole TeliaSoneran hallittavissa,
voivat johtaa siihen, että tulevaisuudessa toteutuneet tilanteet ja
tapahtumat poikkeavat merkittävästi tässä mainituista ja implikoiduista
tulevaisuutta koskevista lausunnoista.

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00560/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00560/wkr0002.pdf