Ei konsernibonusta Teliassa - Soneran transaktiobonus maksettu

Ei konsernibonusta Teliassa - Soneran transaktiobonus maksettu

TeliaSonera on päättänyt, ettei Telian maksimissaan 30 milj. Ruotsin
kruunun suuruista konsernibonusta makseta vuodelta 2002. Soneran 73
milj. kruunun suuruinen transaktiobonus on maksettu.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat katsoneet, ettei Telian
konsernibonuksen maksamiselle ole perusteita, koska TeliaSoneran
nettotulos oli negatiivinen viime vuoden suurten alaskirjausten vuoksi.
Tästä syystä konsernibonusta ei makseta Teliassa - ei
toimitusjohtajalle, eikä muille bonusjärjestelmän piiriin kuuluville.

Telialla on jo monen vuoden ajan ollut käytössä palkkajärjestelmä, johon
kuuluu sekä kiinteitä että muuttuvia palkanosia. Muuttuvat palkanosat
määräytyvät työsuorituksen perusteella, ja tarkoituksena on kannustaa
erinomaisiin ja priorisoituihin suorituksiin. Tavoitteet muuttuvien
palkanosien suhteen määritellään etukäteen ja dokumentoidaan
henkilökohtaisiin suunnitelmiin. Tavoitteisiin kuuluu sekä vuosittaisia
taloudellisia tavoitteita että henkilökohtaisiin suorituksiin liittyviä
tavoitteita, joilla katsotaan olevan oleellinen merkitys kannattavuuden
pitkän tähtäimen suotuisalle kehitykselle. Sonerassa on ollut käytössä
vastaava järjestelmä. Telian konsernibonusta ja Soneran
transaktiobonusta koskevat päätökset eivät vaikuta vuoden 2002
muuttuvien palkanosien arviointiin.

Kiinteitä ja muuttuvia palkanosia käsittävän palkkajärjestelmän lisäksi
Teliassa on vuodesta 2001 lähtien ollut käytössä konsernitasoinen
kannustinjärjestelmä, nk. konsernibonus. Vuoden 2002 tavoitteisiin
konsernibonuksen osalta kuului toisaalta Telian ja Soneran yhdistymisen
suunnitteluun ja toteutukseen ja toisaalta Telian liiketoiminnan
kehittämiseen liittyviä tavoitteita. Konsernibonuksen maksamisesta
päättää Telian toimitusjohtaja. Konsernibonuksen enimmäismäärä
järjestelmässä on yhteensä 30 milj. kruunua. Sonerassa konsernitasoista
kannustinjärjestelmää vastaa optio-ohjelma.

Samassa yhteydessä, kun päätettiin, ettei konsernibonusta makseta
Teliassa, käsiteltiin myös Soneran transaktiobonuskysymystä. Tällöin
todettiin, että Sonera oli kevään 2002 aikana sitoutunut maksamaan
bonuksen niille transaktiobonusjärjestelmään kuuluville henkilöille,
jotka olivat yhtiön palveluksessa vaihtotarjouksen aikana ja tietyn ajan
sen jälkeen, edellyttäen, että Telian ja Soneran yhdistyminen toteutuu.
Tästä johtuen Soneran yhteensä 73 milj. kruunun suuruinen
transaktiobonus on maksettu 31.12.2002. Teliassa ei ole vastaavaa
transaktiobonusta.

"Ottaen huomioon vuoden 2002 suuret tappioluvut olisi ollut kohtuutonta
maksaa konsernibonusta Teliassa", sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja ja
konsernijohtaja Anders Igel. Soneran transaktiobonuksen maksaminen
noudattaa tarkasti sopimuksia, jotka solmittiin, kun Sonera oli vielä
erillinen yhtiö, mutta olisin itse nähnyt mieluummin, ettei bonusta
olisi maksettu, koska tappiot olivat niin suuret. Nyt katsomme eteenpäin
ja olemme kehittämässä uutta pitkän tähtäimen kannustinohjelmaa, joka
korvaa Teliassa ja Sonerassa aiemmin käytössä olleet järjestelmät."

Lisätietoja toimittajille antaa/antavat:
Puhelin: +46 8 713 58 30

TeliaSonera on Pohjolan johtava televiestintäyritys. Pohjola ja Baltian
maat muodostavat konsernin kotimarkkinat. TeliaSonera noteerataan
Tukholman Pörssissä, Helsingin Pörssissä ja NASDAQ:ssa. Yrityksen pro
forma -liikevaihto 31. joulukuuta 2002 oli 81 miljardia SEK, ja
työntekijämäärä oli 29 000.

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00580/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00580/wkr0002.pdf