Oikaisu TeliaSoneran tammi-joulukuu 2002 tilinpäätöstiedotteen pro formalukuihin

Helmikuun 19. päivänä 2003 julkaistussa TeliaSoneran vuoden 2002 tilinpäätöstiedotteessa on havaittu laskuvirhe pro forma -luvuissa. Tehdyt korjaukset koskevat mm. Com hemistä ja Telia Finlandista tehtyjä vähennyksiä "Oikaisut"-sarakkeessa. Myös pro forma -veroja on korjattu. Korjaukset eivät vaikuta juridiseen tulokseen eivätkä erillisyhtiö Telian ja erillisyhtiö Soneran tuloksiin. Korjatuilla pro forma -luvuilla ei ole myöskään vaikutusta TeliaSoneran tilinpäätöstiedotteessa annettuihin näkymiin. Oikeat pro forma -luvut ilmenevät alla olevista tilinpäätöstiedotteen taulukoita vastaavista taulukoista. Kuten tilinpäätöstiedotteessa todettiin, TeliaSonera on hankkimassa itselleen yhä vapaalla markkinnoilla olevia Soneran osakkeita ja optioita. Tästä syystä käyvän arvon oikaisut ja liikearvo tulevat vielä täsmentymään. Tämä voi myöhemmässä vaiheessa johtaa uusiin pro forma -lukujen oikaisuihin.


------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi