SONERA JA VÄESTÖREKISTERIKESKUS YHTEISTYÖHÖN

Sonera Oyj ja Väestörekisterikeskus (VRK) ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on luoda palvelu henkilön sähköiseen tunnistamiseen matkaviestimellä.
Yhteistyöprojektissa on tarkoitus sovittaa Soneran matkapuhelinasiakkaan SIM-kortilla olevat sähköiset tunnisteet ja allekirjoitustoiminteet sekä VRK:n tuottama valtion kansalaisvarmenne yhtenäiseksi palveluksi. Yhteistyön tuloksena kuluttajat saavat sähköisen henkilökortin rinnalle uuden vaihtoehdon turvalliseen sähköiseen asiointiin ja kaupankäyntiin tietoverkoissa. Tavoitteena on, että järjestelmä on testattu ja palveluntarjoajien kokeiltavissa syksyllä 2003 sekä yleisesti kuluttajien saatavilla vuoden 2004 aikana. Kehitystyön pohjana ovat VRK:n varmenneinfrastruktuuri ja Soneran WPKI-tietoturvaratkaisu. Palvelu voidaan ottaa käyttöön suurimmassa osassa käytössä olevista puhelimista SIM-kortti vaihtamalla. Matkaviestimellä tunnistautuminen ja allekirjoittaminen mahdollistaa kuluttajille monipuolisia, ajasta ja paikasta riippumattomia sähköisiä asiointipalveluja aiempaa helpommin, sillä puhe- , tekstiviesti- ja WAP-palvelujen lisäksi tunnistamispalvelua voi hyödyntää myös internetin kautta käytettävissä asiointipalveluissa. Fyysisiä palveluita voidaan siirtää helpommin tietoverkkoon, kun henkilön tunnistaminen ei ole enää esteenä verkkopalveluun siirtymiselle. - Suomessa jo yli 70 prosenttia matkapuhelimista on sellaisia, joissa henkilön sähköinen tunnistaminen voidaan toteuttaa SIM-korttia vaihtamalla, sanoo Tapio Aaltonen, Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelut-yksikön johtaja. - EU edistää sähköisen allekirjoituksen lainvoimaisuutta. Nyt kehitettävä palvelu tukee 1.2.2003 Suomessa voimaan tullutta lakia sähköisistä allekirjoituksista, ja se on helpoin tapa saattaa laki käytännössä laajamittaisesti voimaan. Yhteistyöhankkeessa luodaan tietoyhteiskunnan perusedellytyksiä - Henkilön tunnistaminen luotettavasti missä ja milloin tahansa ilman fyysisiä dokumentteja on yksi tulevaisuuden tietoyhteiskunnan perusedellytyksistä. Matka-viestimestä on muodostumassa henkilökohtainen asiointiväline, jolla luottamuksellinen sähköinen asiointi ja päivittäiset raha-asiat voidaan hoitaa turvallisesti ja helposti. Sähköinen henkilöllisyys ja allekirjoitus ovat keskeisiä tätä kehitystä vauhdittavia palveluita, sanoo TeliaSonera Suomen johtaja Pekka Rauhala. - Erityisesti viranomaisasioinnissa ja julkisissa palveluissa, kuten terveydenhuollossa, edellytetään palveluilta ehdotonta tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa. Väestörekisterikeskus varmentajana voi tehokkaasti tuoda valtion luoman sähköisen tunnistamisen infrastruktuurin osaksi näitä palveluja, Rauhala jatkaa. Palveluntarjoajajien kannalta uudessa palvelussa on olennaista, että se perustuu avoimiin ja yleisimmin käytössä oleviin tietoliikenne- ja tietoturvastandardeihin ja että siihen voi liittyä palveluna ilman omia investointeja käyttäjien tietoturvainfrastruktuuriin.

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi