TeliaSoneran lunastustarjouksen alustava tulos

TELIASONERA AB PÖRSSITIEDOTE 5.2.2003
1(2)

TELIASONERAN LUNASTUSTARJOUKSEN ALUSTAVA TULOS

TeliaSonera (SSE: TLSN, HEX: TLS1V, NASDAQ: TLSN) ilmoittaa tänään, että
5.2.2003 tehtyjen alustavien laskelmien mukaan Soneran (HEX:SRA)
osakkeenomistajat, mukaan lukien Soneran ADS-muotoisten osakkeiden
haltijat, ja Soneran optio-oikeudenhaltijat, jotka edustavat yhteensä
4,4 prosenttia Soneran osakkeista ja äänistä (laimentuminen huomioiden),
ovat hyväksyneet TeliaSoneran kaikille Soneran osakkeenomistajille,
mukaan lukien Soneran ADS-muotoisten osakkeiden haltijoille, ja Soneran
optio-oikeudenhaltijoille tekemän lunastustarjouksen. 31.1.2003
päättyneen lunastustarjouksen toteuttamisen seurauksena TeliaSoneran
omistamat Soneran arvopaperit edustavat noin 99,4 prosenttia Soneran
osakkeista ja äänistä (laimentuminen huomioiden).

TeliaSoneran arvopapereista koostuva vastike niistä Soneran
arvopapereista, joiden osalta lunastustarjous hyväksyttiin, toimitetaan
arviolta 17.2.2003.

TELIASONERA AB

Michael Kongstad
Senior Vice President, Corporate Communications

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä tiedote voi sisältää TeliaSoneran Soneran osakkeenomistajille ja
optio-oikeuksien haltijoille tekemään lunastustarjoukseen liittyviä
tulevaisuutta koskevia lausumia. Lausumat, jotka eivät kuvaa
historiallisia tosiasioita, kuten lausumat koskien TeliaSoneran ja
Soneran oletuksia ja odotuksia, ovat tulevaisuutta koskevia ennusteita.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi tulevista olosuhteista. TeliaSoneralla ja
Soneralla ei ole mitään velvollisuutta ja ne nimenomaisesti kieltäytyvät
päivittämästä tai muuttamasta tulevaisuutta koskevia lausumiaan uuden
tiedon perusteella tai tulevien tapahtumien valossa tai muusta syystä.

TIETTYJÄ HENKILÖITÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET OSALLISTUA LUNASTUSTARJOUKSEEN

Siltä osin kun lunastustarjouksessa tarjotaan TeliaSoneran
arvopapereita, sitä ei tehdä Australiassa, Hongkongin
erityishallintoalueella, Japanissa tai Uudessa-Seelannissa, johtuen
näiden maiden ja alueiden arvopaperilainsäädäntöjen asettamista
rajoituksista. Siltä osin kun lunastustarjouksessa tarjotaan
käteisvastiketta, se kuitenkin tehdään Australiassa, Hongkongin
erityishallintoalueella, Japanissa ja Uudessa-Seelannissa. Johtuen
Italian ja Etelä-Afrikan arvopaperilainsäädäntöjen asettamista
rajoituksista lunastustarjousta ei tehdä näissä maissa.

HUOMIOITAVAA

Telia ilmoitti 9.12.2002 toteuttaneensa Soneran kaikille
osakkeenomistajille ja optio-oikeudenhaltijoille tekemänsä
vaihtotarjouksen. Telia vaihtoi nimensä TeliaSoneraksi 9.12.2002.
Vaihtotarjouksen toteuttamisen seurauksena TeliaSonera tarjoutui Suomen
arvopaperimarkkinalain mukaisesti lunastamaan loputkin Soneran
liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista, joiden osalta
vaihtotarjousta ei hyväksytty. Tämä tiedote ei ole tarjous ostaa tai
tarjouspyyntö myydä TeliaSoneran osakkeita. Lunastustarjoukseen liittyvä
lunastustarjousasiakirja, joka koostuu lunastustarjousta koskevasta
asiakirjasta sekä 30.9.2002 päivätystä vaihtotarjousasiakirjasta on
saatavilla lunastustarjousaikana seuraavista paikoista: TeliaSoneran
pääkonttori, Mårbackagatan 11, S-123 86 Farsta, Ruotsi; Soneran
pääkonttori, Teollisuuskatu 15, FIN-00510 Helsinki; Nordea Pankki Oyj:n
omaisuuspalvelukonttorit; Osuuspankkien ja Okopankki Oyj:n
arvopaperikonttorit; HEX Gate, Fabianinkatu 14, FIN-00130 Helsinki sekä
Internetissä osoitteista www.telia.com/investorrelations ja
www.sonera.fi (Sijoittajatietoa). SONERAN ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE
LUKEA LUNASTUSTARJOUSASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN LUNASTUSTARJOUKSEN
HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN TEKEMISTÄ.------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT01020/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT01020/wkr0002.pdf