Tilinpäätöstiedote tammikuu - joulukuu 2002

Tilinpäätöstiedote tammikuu - joulukuu 2002

Vuosi lyhyesti: Telian ja Soneran yhdistyminen toteutui joulukuussa 2002 - Liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Telian omien liiketoiminta-alueiden liikevaihto kasvoi 5 % ja Soneran vastaavasti 6 %.

· Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 24 573 milj. kruunuun (21 768) ja käyttökateprosentti nousi 30,3 prosenttiin (26,9). · Vapaa kassavirta oli vahva, 8 939 milj. kruunua (-7 008). · Matkaviestinnän kasvu ja kannattavuuden paraneminen jatkuivat kaikissa Pohjoismaissa. Käyttökateprosentti oli ennätyskorkea, 50%, Ruotsin (Q4) ja Suomen (koko vuosi) matkaviestintätoiminnoissa. Finturin, Turkcellin ja MegaFonin matkaviestintätoiminnot kasvoivat voimakkaasti. · Ruotsin kiinteän verkon toiminnoissa vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli korkea, 37,4 % (36,5), myyntituottojen laskusta huolimatta. · Lähinnä kansainvälisiin 3G-toimintoihin, International Carrier - liiketoimintayksikköön ja Tanskan kiinteän verkon toimintoihin liittyvät kaikkiaan 53 278 milj. kruunun uudelleenjärjestelykulut vaikuttivat nettotulokseen, joka laski -46 859 milj. kruunuun (9 586). Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 6 419 milj. kruunuun (-1 514). · Osinkoa ehdotetaan korotettavaksi 0,40 kruunuun osakkeelta (yhteensä 0,20 kruunua), mikä heijastaa uuden osinkopolitiikan mukaista pyrkimystä vuosittaiseen korotukseen. TeliaSoneran toimitusjohtajan Anders Igelin kommentit: Käänteentekevä vuosi "Päätimme vuoden 2002 yhdistämällä onnistuneesti kaksi vahvaa yhtiötä. Pohjoismaissa matkaviestintätoimintojen ja Ruotsissa kiinteän verkon palvelujen käyttökateprosentit nousivat merkittävästi." "Suoritimme niin ikään uudelleenjärjestelytoimenpiteitä epätyydyttäviin International Carrierin, Tanskan ja Group 3G:n toimintoihin liittyen. Samalla kun negatiivinen vaikutus tulokseen selittyy merkittävien arvonalennusten pohjalta, voimme suorittamiemme toimenpiteiden ansiosta keskittyä nyt yhtiön yhtenäistämiseen, mikä parantaa mahdollisuuksiamme lisätä voimakkaasti kaikkien toimintojemme tulosta." "Tästä eteen päin tuottojen synnyttämiseen tähtäävä asiakaslähtöisyys sekä päättäväiset ponnistelut kilpailukykyisen kustannustason saavuttamiseksi varmistavat TeliaSoneran mahdollisuudet parantaa kassavirtaa ja voittoja tulevaisuudessa."

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20040904BIT25780/wkr0006.pdf Osavuosikatsaus