Tilinpäätöstiedote Tammikuu-joulukuu, 2002

Tilinpäätöstiedote Tammikuu-joulukuu, 2002

TeliaSonera ab (publ), SE-123 86 Farsta, y-tunnus 556103-4249,
kotipaikka: Tukholma

Tiedotteen sisältö:

1) Katsaus TeliaSonera-konserniin (pro forma)
Katsaus sisältää fuusioituneen TeliaSonera-konsernin pro forma -luvut
mukaan lukien konserniin kuuluvat Baltian toiminnot

2) Erillisyhtiö Telian vuosikatsaus
Katsaus kattaa Telia-konsernin ja sisältää fuusiota edeltäneen Telian
liiketoiminta-aluekohtaisen jaon

3) Erillisyhtiö Soneran vuosikatsaus
Katsaus kattaa Sonera-konsernin ja sisältää fuusiota edeltäneen Soneran
liiketoiminta-aluekohtaisen jaon

4) Katsaus TeliaSonera-konserniin (juridinen)
Katsaus sisältää erillisyhtiö Telian tiedot sekä joulukuussa tapahtuneen
yhdistymisen jälkeen Soneran ja konserniin kuuluvien Baltian toimintojen
tiedot yhden kuukauden osalta

5) TeliaSonera-konsernin tiivistetty tilinpäätös (juridinen)

Sisältöä koskevat kysymykset:

TeliaSonera ab, Investor Relations
SE-123 86 Farsta, Sweden
Puh.: +46 (0)8 713 1000
Faksi: +46 (0)8 713 6947
www.teliasonera.com, Investor Relations

Talouskatsausten tilaukset:

Puh.: +46 (0)8 713 7143
Faksi: +46 (0)8 604 5472
www.teliasonera.com,
Investor Relations

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00470/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00470/wkr0002.pdf