TeliaSoneran ja Tele2:n omistama Svenska UMTS-licens AB anoo Ruotsin posti- ja telehallitukselta (PTS) lykkäystä 3G-verk

TeliaSoneran ja Tele2:n omistama Svenska UMTS-licens AB anoo Ruotsin
posti- ja telehallitukselta (PTS) lykkäystä 3G-verkon rakentamiseen.

Tele2:n ja TeliaSoneran yhdessä omistama Svenska UMTS-licens AB on
tänään Ruotsin posti- ja telehallitukselle lähettämässään kirjelmässä
pyytänyt lykkäystä 3G-verkon valmistumisaikatauluun. Muodollisesti
kirjelmä koskee Svenska UMTS-licens AB:n UMTS-luvan muuttuneita
lupaehtoja. Edellytykset ovat muuttuneet tavalla, joka ei ole ollut
ennakoitavissa.

Svenska UMTS-licens AB:n mukaan useat seikat tukevat lykkäysanomusta.
Kyse on joka suhteessa muuttuneista olosuhteista, joiden kehitys ei
ollut ennakoitavissa anomuksen jättämisen yhteydessä. Ruotsin posti- ja
telehallitukselle osoitetussa kirjelmässä todetaan, että rakennuslupa-
asioita koskeva päätöksentekoaikataulu on nyt niin hidas, että 3G-verkon
rakentamisaikataulussa ei pysytä, vaikka käytössä olisi rajattomat
resurssit. Tämän lisäksi puuttuvat tietyt tekniset valmiudet, minkä
vuoksi verkon käytettävyyttä, toiminnallisuutta ja teknistä järjestelyä
ei pystytä saamaan valmiiksi ennen vuodenvaihdetta. Myöskään
päätelaitetoimittajat eivät ole pystyneet toimittamaan laitteita siinä
määrin kuin järjestelmän kaupallinen käyttöönotto edellyttäisi.

Arvioimme, että TeliaSoneran ja Tele2:n tällä hetkellä rakenteilla
olevan verkon piirissä tulee vuoden 2004 alussa olemaan 70 prosenttia
Ruotsin väestöstä, minkä ansiosta verkkomme on Euroopan kattavin 3G-
verkko.

Arviomme mukaan asetetut kattavuusvaatimukset saavutetaan viimeistään
31. joulukuuta 2005, jos tekniikan ja markkinoiden kehityksessä ei tänä
aikana tapahdu ratkaisevia muutoksia.

Ruotsin posti- ja telehallitus esitti perjantaina 28. maaliskuuta 2003
julkaisemassaan erityistiedonannossa muuttuneen 3G-verkon
arviointiaikataulun, joka liittyy myöhemmin tämän vuoden kuluessa
voimaan astuvaan uuteen lainsäädäntöön. Rakentamisaikatauluun kirjattuja
vaatimuksia ei kuitenkaan muutettu.

Lisätietoja tiedotusvälineille antaa:
Ola Kallemur, lehdistöpäällikkö TeliaSonera Sweden, puhelin +46 8 713 58
30.


------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00270/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00270/wkr0002.pdf