TeliaSonera Ruotsi aloittaa yhteistoiminnan henkilöstösupistusten osalta

TeliaSonera Ruotsi aloittaa yhteistoiminnan henkilöstösupistusten osalta

Voidakseen taata TeliaSoneran kilpailukyvyn ja sellaisen kustannustason,
joka mahdollistaa edullisten tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen
markkinoille, on TeliaSonera Ruotsin johto aloittanut yhteistoiminnan
henkilöstöjärjestöjen kanssa henkilöstösupistuksien osalta.

Keskustelut on aloitettu ja neuvottelut tapahtuvat tämän kevään aikana.

Henkilöstösupistukset ovat seurausta kolmesta jo päätetystä muutoksesta:

· Uusi asiakaslähtöinen organisaatio Ruotsin toiminnassa, jossa
on yksinkertaistettu, lainmukainen rakenne.
· TeliaSonera-konsernin uusi, yhdistetty pääkonttoriyksikkö 1.
tammikuuta lähtien.
· Tuotanto- ja kehitysorganisaatio yhteisten pätevyyskeskusten
muodossa, joka toteutetaan 1. huhtikuuta 2003. Nämä keskukset ottavat
kokonaisvastuun konsernin kaikilla strategisen merkityksen omaavilla
tuote- ja palvelumarkkinoilla.

Prosessi, joka nyt käynnistyy, on osa TeliaSoneran toimintaa
synenergioiden ja yksittäisten parannnustoimenpiteiden esilleottamisessa
ja toteuttamisessa TeliaSonera Ruotsin osalta.

Henkilöstösupistukset tapahtuvat eri vaiheissa, mikä vaikuttaa
tulevaisuudessa koko Ruotsin organisaatioon.

Ensimmäinen vaihe koskee esikuntaa, hallintoa ja kehitysresursseja ja
ensimmäinen toimenpide on vuokratun henkilöstön ja konsulttien
vähentäminen. Tämä koskee myös omaa henkilöstöä. Yrityksen tavoitteena
on saada ensimmäisen vaihe valmiiksi ennen kesää sekä laatia koko
prosessia koskeva kokonaisvaltainen suunnitelma valmiiksi.

Yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa käytämme hyväksemme
aikaisempien henkilöstösupistusprojektien hyviä kokemuksia ja prosessi
viedään läpi ottaen huomioon kaikki osapuolet.
Uudelleenjärjestelyohjelma Telia resurssi ja uudelleenjärjestely on
tärkeä osa työssämme helpottaaksemme niiden työntekijöiden osalta, joita
muutokset koskevat.

"Meidän täytyy taata kilpailukykymme ja kykymme tarjota edullisia
tuotteita asiakkaillemme", TeliaSonera Ruotsin johtaja Marie Ehrling
sanoo. "Siksi meille on tärkeätä, että otamme nyt vastuun päätettyjen
muutosten seurauksista."

Lisätietoja toimittajille antaa/antavat:
Marie Ehrling, TeliaSonera Ruotsin johtaja,
TeliaSoneran tiedotusosaston kautta, puh. +46 8 713 64 12------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00670/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00670/wkr0002.pdf