TeliaSonera Ruotsi aloittaa yhteistoiminnan henkilöstösupistusten osalta

Voidakseen taata TeliaSoneran kilpailukyvyn ja sellaisen kustannustason, joka mahdollistaa edullisten tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen markkinoille, on TeliaSonera Ruotsin johto aloittanut yhteistoiminnan henkilöstöjärjestöjen kanssa henkilöstösupistuksien osalta.
Keskustelut on aloitettu ja neuvottelut tapahtuvat tämän kevään aikana. Henkilöstösupistukset ovat seurausta kolmesta jo päätetystä muutoksesta: · Uusi asiakaslähtöinen organisaatio Ruotsin toiminnassa, jossa on yksinkertaistettu, lainmukainen rakenne. · TeliaSonera-konsernin uusi, yhdistetty pääkonttoriyksikkö 1. tammikuuta lähtien. · Tuotanto- ja kehitysorganisaatio yhteisten pätevyyskeskusten muodossa, joka toteutetaan 1. huhtikuuta 2003. Nämä keskukset ottavat kokonaisvastuun konsernin kaikilla strategisen merkityksen omaavilla tuote- ja palvelumarkkinoilla. Prosessi, joka nyt käynnistyy, on osa TeliaSoneran toimintaa synenergioiden ja yksittäisten parannnustoimenpiteiden esilleottamisessa ja toteuttamisessa TeliaSonera Ruotsin osalta. Henkilöstösupistukset tapahtuvat eri vaiheissa, mikä vaikuttaa tulevaisuudessa koko Ruotsin organisaatioon. Ensimmäinen vaihe koskee esikuntaa, hallintoa ja kehitysresursseja ja ensimmäinen toimenpide on vuokratun henkilöstön ja konsulttien vähentäminen. Tämä koskee myös omaa henkilöstöä. Yrityksen tavoitteena on saada ensimmäisen vaihe valmiiksi ennen kesää sekä laatia koko prosessia koskeva kokonaisvaltainen suunnitelma valmiiksi. Yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa käytämme hyväksemme aikaisempien henkilöstösupistusprojektien hyviä kokemuksia ja prosessi viedään läpi ottaen huomioon kaikki osapuolet. Uudelleenjärjestelyohjelma Telia resurssi ja uudelleenjärjestely on tärkeä osa työssämme helpottaaksemme niiden työntekijöiden osalta, joita muutokset koskevat. "Meidän täytyy taata kilpailukykymme ja kykymme tarjota edullisia tuotteita asiakkaillemme", TeliaSonera Ruotsin johtaja Marie Ehrling sanoo. "Siksi meille on tärkeätä, että otamme nyt vastuun päätettyjen muutosten seurauksista."

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi