TeliaSonera yhtenäistää asiakastuen, tuotteiden ja toimitusten hallinnan sekä taloushallinnon IT-järjestelmänsä

TeliaSonera yhtenäistää asiakastuen, tuotteiden ja toimitusten hallinnan
sekä taloushallinnon IT-järjestelmänsä

TeliaSonera on valinnut Oraclen E-Business Suiten alustaksi
asiakashallinnan sekä tuotteiden ja toimitusten hallinnan järjestelmille
ja mySAP Business Suiten taloushallinnon järjestelmäkseen. TeliaSonera
jatkaa edelleen asiakastuen sekä tuotteiden ja toimitusten hallinnan
järjestelmäratkaisujen kehittämistä Ruotsissa ja taloushallinnon
järjestelmän kehittämistä Suomessa.

Yhtenä merkittävänä tavoitteena Telian ja Soneran yhdistymisessä oli
synergiaetujen saavuttaminen, jonka keskeisenä osa-alueena on toimiva IT-
strategia. TeliaSonera ottaa valitsemansa IT-ratkaisut käyttöön kokonaan
omistamissaan yrityksissä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa
sekä kansainvälisessä verkkotoiminnassaan.
TeliaSoneran tavoitteena on toimia yhtenäisenä televiestintäyrityksenä
kaikilla markkinoilla. TeliaSonera haluaa mukauttaa liiketoimintaa
tukevat IT-järjestelmänsä tämän tavoitteen mukaisesti.

- Meidän on oltava aidosti asiakassuuntautuneita ja otettava käyttöön
asiakaslähtöinen tuotekehitysprosessi. Samaan aikaan meidän on lisättävä
tehokkuuttamme ja vähennettävä kaikkien liiketoimintaprosessien
kustannuksia. Tämän vuoksi on tärkeää hyödyntää fuusion aikaansaamat
synergiaedut. Tähän liittyy käytettävien IT-järjestelmien lukumäärän
vähentäminen ja yhteisten tietotekniikkaratkaisujen käyttöönotto.
Yhteinen järjestelmä tai järjestelmien yhdistelmä on keskeinen tekijä
näitä synergiaetuja hyödynnettäessä, toteaa TeliaSoneran Networks &
Technology -yksikön johtaja Lars-Gunnar Johansson.

Näiden alustojen käyttöönotto tapahtuu vaiheittain liiketoiminnan
tarpeiden mukaan. Päätös on valitun IT-suunnan julistus, ei niinkään
investointipäätös.

Lisätietoja lehdistölle antaa:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, 020 77 58 30

TeliaSonera on Pohjolan johtava televiestintäyritys. Pohjola ja Baltian
maat muodostavat konsernin kotimarkkinat. TeliaSonera noteerataan
Tukholman Pörssissä, Helsingin Pörssissä ja NASDAQ:ssa. Yrityksen pro
forma -liikevaihto 31. joulukuuta 2002 oli 8,8 miljardia EUR, ja
työntekijämäärä oli 29 000.------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT01170/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT01170/wkr0002.pdf