Henkilöstömuutokset koskevat 700 työntekijää

Henkilöstömuutokset koskevat 700 työntekijää

TeliaSonera Swedenin huhtikuussa ilmoittamat henkilöstömuutokset
koskevat noin 1 500 henkilöä. TeliaSonera Sweden tiedotti asiasta
tänään. Ulkopuolisen työvoiman osuus henkilöstömuutoksista on noin 500
henkilöä. Näistä noin 300 henkilön työsuhde on päättynyt normaalisti tai
työntekijä on siirretty muihin tehtäviin konsernin sisällä.
Henkilöstömuutokset koskevat näin ollen noin 700 TeliaSonera Swedenin
vakituista työntekijää.

Huhtikuussa annetun tiedotteen jälkeen TeliaSonera Sweden on laatinut
toiminta- ja henkilöstösuunnitelmat, joiden mukaisesti organisaatio
jaetaan yksiköiksi, segmenteiksi ja henkilöstöryhmiksi. Suunnitelmat on
kehitetty yhteistyössä henkilöstöryhmien kanssa. TeliaSonera Swedenin
johto vastaa henkilöstömuutosten toteuttamisesta.

- Meidän on varmistettava TeliaSonera Swedenin kilpailukyky ja
säilytettävä asemamme varteenotettavana vaihtoehtona
operaattorimarkkinoilla myös tulevaisuudessa, joten organisaatiomme
tehokkuus on elintärkeää, toteaa TeliaSonera Swedenin johtaja Marie
Ehrling.

- Muutokset tullaan toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla ottaen
samalla huomioon sekä ne henkilöt, joita henkilöstövähennykset koskevat
että ne työntekijät, jotka edelleen jatkavat palveluksessamme.
Henkilöstömuutokset toteutetaan hallitusti luonnollisen poistuman,
suunnattujen eläkeratkaisujen ja henkilöstömuutoksia koskevan ohjelman
puitteissa. Tavoitteenamme on käydä rakentavaa vuoropuhelua
henkilöstöryhmien kanssa, jotta koko prosessi voitaisiin viedä läpi
parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhteistyössä henkilöstöryhmien kanssa sovitaan tarkat henkilöstömäärät
ja ne henkilöstöryhmät ja yksittäiset työntekijät, joita
henkiöstömuutokset koskevat sekä määritetään prosessin toteutustapa.

Alkuvuoden aikana ulkopuolisesta työvoimasta on vähennetty noin 125
henkilöä. Ulkopuolisen työvoiman vähennyksiä jatketaan loppuvuoden
aikana.

Lisätietoja lehdistölle antaa:
TeliaSonera Swedenin lehdistöpalvelu, +46 8 713 58 30


------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00340/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00340/wkr0002.pdf