TeliaSoneran varsinainen yhtiökokous 8. toukokuuta 2003

TeliaSoneran varsinainen yhtiökokous 8. toukokuuta 2003

Tänään pidetty TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous on
vahvistanut vuoden 2002 tuloslaskelman ja taseen.

Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 0,40
Ruotsin kruunua osakkeelta ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on
tiistai 13.5.2003. Osingonmaksun Värdepapperscentralen VPC:n kautta
arvioidaan tapahtuvan perjantaina 16.5.2003.

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
tilikautta 2002 koskevan vastuuvapauden.

Hallituksen jäsenistä Tapio Hintikka, Carl Bennet, Ingvar Carlsson, Eva
Liljeblom, Caroline Sundewall, Roger Talermo sekä Tom von Weymarn
valittiin uudelleen.

Lars-Eric Petersson oli kieltäytynyt uudelleenvalinnastaan ja sai
kiitokset hyvin tehdystä työstä.

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Sven-Christer Nilsson ja Paul
Smits. Sven-Christer Nilsson on syntynyt 1944 ja toiminut mm. Ericssonin
konsernijohtajana. Paul Smits on syntynyt 1946 ja toiminut mm.
Alankomaiden KPN:n konsernijohtajana.

Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin seuraavasti: puheenjohtaja
750 000 Ruotsin kruunua, varapuheenjohtaja 550 000 kruunua ja muut
yhtiökokouksen valitsemat jäsenet 400 000 kruunua.

Tilintarkastajiksi valittiin vuoden 2007 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka rekisteröidyt tilintarkastusyhtiöt Ernst & Young AB
päävastuullisina tilintarkastajina Torsten Lyth ja Lars Träff sekä KPMG
Bohlins AB päävastuullisina tilintarkastajina Solveig Törnroos-Huhtamäki
ja Thomas Thiel. Päätettiin, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan
laskun mukaan.

Lisätietoja lehdistölle antaa:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46 8 713 58 30


------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00620/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00620/wkr0002.pdf