Metso valitsi TeliaSoneran tietoliikenne- ja puheviestintäpalveluidensa pääyhteistyökumppaniksi

TeliaSonera ja Metso ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan TeliaSonera on Metson pääyhteistyökumppani tietoliikenne - ja puheviestintäpalveluiden toimittamisessa Metson Suomen ja Ruotsin yksiköille. Sopimus on jatkoa Metson ja TeliaSoneran pitkäaikaiselle yhteistyölle ja sen mukaan TeliaSoneralla on jatkossa myös kasvava rooli kokonaisvaltaisten ICT-palveluiden tarjoamisessa yhtiölle. Kolmivuotisen sopimuksen arvo on noin 30 miljoonaa euroa.
Televiestintäpalvelujen pääyhteistyökumppanin valinnassa Metso painotti TeliaSoneran kykyä tarjota yhtenäisiä ratkaisuja sekä Suomeen että Ruotsiin, tyytyväisyyttä Soneran palveluiden laatuun ja kehityskykyyn sekä kilpailukykyistä hintaa. "Halusimme alentaa kustannuksia sekä varmistaa tasalaatuiset televiestintäpalvelut molempiin maihin. Yksi pääyhteistyökumppani ja sen tarjoamat yhtenäiset ratkaisut helpottavat palveluiden ja sopimusten hallintaa sekä mahdollistavat tulevaisuudessa uusien palvelujen yhtenäisen kehittämisen ja integroinnin", toteaa Metson tietohallintojohtaja Ismo Platan. "Metson kanssa solmittu merkittävä yhteistyösopimus on konkreettinen esimerkki Telian ja Soneran yhdistymisen hyödyistä asiakkaillemme, jotka toimivat Pohjoismaissa. TeliaSoneran tarjonta kattoi parhaiten Metson tarpeet ja vaatimukset televiestintäpalvelujen osalta. Myös palvelukehitysajattelumme, joka kattaa yhtenäisesti Pohjoismaat sekä kykymme tarjota kokonaisvaltaisia ICT-palveluita vakuutti Metson valitsemaan meidät kumppanikseen", uskoo johtaja Esa Korvenmaa TeliaSonera Finlandista. Kaupallisen yhteistyön lisäksi sopimus sisältää myös laajamittaista kehitysyhteistyötä. Metso ja TeliaSonera pilotoivat useita edistyksellisiä ratkaisuja, jotka tähtäävät Metso Future Care -liiketoimintakonseptin toteuttamiseen. Metso on suuntaamassa liiketoimintaansa koneiden ja laitteiden toimittajasta laadukkaiden huolto-, ylläpito,- prosessi- ja elinkaaripalvelujen tarjoajaksi. Meneillään olevia yhteisiä kehityshankkeita, jotka tukevat tätä siirtymää, ovat esimerkiksi koneiden väliseen kommunikointiin kehitetyt palvelut, jotka mahdollistavat koneiden etähallinnan ja ohjauksen sekä asiakkaiden, alihankkijoiden ja partnereiden verkottamiseen liittyvät kehityshankkeet.

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi