TeliaSonera Finland ja Cap Gemini Ernst & Young yhteistyöhön tietojärjestelmien kehityksessä

TeliaSonera Finland ja Cap Gemini Ernst & Young (CGE&Y) ovat sopineet yhteistyöstä tietojärjestelmien kehityksessä. Sopimuksen seurauksena 54 TeliaSonera Finlandin kehitystoiminnassa työskentelevää henkilöä siirtyy CGE&Y:n palvelukseen 1.9.2003 alkaen. Tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa TeliaSoneran kehitystoimintaa valituilla teknologia - ja palvelualueilla. Yhteistyön ansiosta palveluihin liittyvä tietojärjestelmien kehitys sekä testaus ja tuki hoituu nykyistä tehokkaammin.
Partneriverkostoa laajentamalla TeliaSonera pystyy nopeampaan ja joustavampaan kehitystyöhön, mikä on keskeinen kilpailuetu yhtiön liiketoiminnassa. Järjestely mahdollistaa osaltaan TeliaSoneraFinlandin omien kehitysresurssien keskittymisen voimakkaammin tuotekehityksen panostusalueisiin. Yhteistyösopimuksen kohteena ovat portaalisovellukset ja - alustat, hakemistot, internetin palvelutuotantoalustat, mobiilimarkkinointisovellukset sekä ohjelmistotestauksen,´- tuen ja ylläpidon tehtävät. CGE&Y:lle siirtyvä henkilöstö on työskennellyt TeliaSonera Finlandin sovelluskehitysyksikössä, jossa tehdään monipuolista ohjelmistotuotantoa ja - kehitystä. TeliaSonera Finland panostaa jatkossakin vahvasti kehitystoimintaan osana pohjoismaisen TeliaSoneran laajaa tuote - ja palvelukehitysorganisaatiota. Partneriverkoston laajentamisen takana on ajatus siitä, että kaikkea ei tarvitse tehdä itse, vaan voimavaroja yhdistämällä organisaatio pystyy entistä tehokkaampaan kehitystoimintaan. - Partnerin tuoma joustavuus ja osaamislisä parantavat tuotekehityksemme nopeutta ja kykyä kehittää palveluja koko TeliaSoneran tarpeisiin. Yhteistyökumppanin valinnassa päädyimme CGE&Y:hyn, koska yhtiön strateginen tahtotila ja osaamisen painopistealueet nivoutuvat erinomaisesti TeliaSoneran tarpeisiin. Valintaa edisti myös CGE&Y:n hyvä maine työnantajana sekä halu pitkäjänteiseen yhteistyöhön, sanoo Technology and Service Development - yksikön johtaja Timo Auer TeliaSonera Finlandista. Partnerointisopimuksen myötä tapahtuvat henkilöstösiirrot koskevat yksikön Helsingissä ja Lappeenrannassa työskenteleviä henkilöitä. Henkilöstö siirtyy CGE&Y:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi