TeliaSonera ilmoittaa Svenska UMTS-nät AB:n lainajärjestelmän vähennyksestä

TeliaSonera ilmoittaa Svenska UMTS-nät AB:n lainajärjestelmän
vähennyksestä

TeliaSonera AB julkisti tänään, että Svenska UMTS-Nät AB, jonka
TeliaSonera ja Tele2 omistavat yhdessä 50 prosentin osuuksilla, on
päässyt pankkikonsortion kanssa yksimielisyyteen siitä, että se vähentää
kokonaislainajärjestelmänsä 11 miljardista kruunusta 7 miljardiin
kruunuun. Vähennyksen jälkeen laina kattaa yritysten yhteisesti
omistaman 3G (UMTS)-verkon laajentamisen.

Lainajärjestelmä on voimassa 31.12.2006 saakka. Lainajärjestelmää on
voitu vähentää, kun infrastruktuuritöiden kustannuksissa on pystytty
säästämään uusin teknisin ratkaisuin.

Pankkikonsortioon kuuluvat Svenska Handelsbanken, Nordea Bank Sweden,
Swedbank (säästöpankkiyhtymä), ABN Amro Bank NV, Credit Agricole
Indosuez, Skandinaviska Enskilda Banken."

Lisätietoja lehdistölle antaa:
+46 8 77 58 30, TeliaSonera Ruotsi

Tulevaisuutta arvioivat lausunnot
Tähän tiedotteeseen sisältyy muun muassa toiminnan tulosta, muita
ennusteita ja transaktiosta saatavia muita etuja koskevia, luonteeltaan
tulevaisuuteen liittyviä lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta
koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät
tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu siksi olosuhteista
tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/18/20030918BIT00520/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/18/20030918BIT00520/wkr0002.pdf