Kcell ylitti miljoonan matkaviestinasiakkaan rajan Kazakstanissa

Kcell ylitti miljoonan matkaviestinasiakkaan rajan Kazakstanissa

TeliaSoneran tytäryhtiö GSM Kazakhstan on ylittänyt miljoonan tilaajan
rajan tammikuussa. Brandinimeä Kcell käyttävän yhtiön asiakasmäärä
kasvoi viime vuoden aikana noin 60 prosenttia. Kcellin asiakaskunta on
laajin Fintur-yhtiöistä, jotka toimivat Euraasian kehittyvillä
matkaviestinmarkkinoilla.

Kazakstan kuvastaa TeliaSoneran Euraasian markkinoiden merkittäviä
kasvumahdollisuuksia: lähes 15 miljoonan asukkaan valtiossa
matkapuhelinliittymätiheys on vasta noin 9 prosenttia. Kcell on
Kazakstanin johtava matkaviestinoperaattori yli 70 prosentin
markkinaosuudellaan.

TeliaSonera sisällyttää GSM Kazakhstanin tuloksen konsernitulokseensa
osana Finturia, joka omistaa GSM Kazakhstanista 51 prosenttia.

Kcellin internet-sivut löytyvät osoitteesta: http://www.kcell.kz

Tietoja Finturista

Fintur Holdings toimii markkinoilla, joilla kiinteän verkon ja matka-
viestinverkon liittymätiheydet ovat alhaisia ja kasvumahdollisuudet
suuria. Fintur omistaa matkaviestinoperaattorin Moldovassa kokonaan ja
enemmistöosuudet matkaviestinoperaattoreista Azerbaidzanissa, Georgiassa
ja Kazakstanissa. TeliaSoneran omistaa 73,9 prosenttia Fintur
Holdingsista. Tammi - syyskuussa 2003 Finturin liikevaihto oli 211
miljoonaa euroa, käyttökate 119 miljoonaa euroa, liiketulos 70 miljoonaa
euroa ja käyttöomaisuusinvestoinnit 70 miljoonaa euroa.

Lisätietoja toimittajille antaa:
TeliaSonera Internationalin viestintäjohtaja Samppa Seppälä, puhelin
02040 63416

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa
koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita
ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole
varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00560/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00560/wkr0002.pdf