TeliaSonera esittää tilintarkastajien vaihtamista

TeliaSonera esittää tilintarkastajien vaihtamista

TeliaSoneran hallitus käynnisti toukokuussa 2003 tarjouskilpailun
tilintarkastuspalveluista. Tarkoituksena oli valita yksi, kaikkein
sopivin tilintarkastusyhtiö hoitamaan TeliaSonera-konsernin
tilintarkastustehtäviä. Tarjouskilpailuun kutsuttiin Deloitte&Touche,
Ernst&Young, KPMG ja PricewaterhouseCoopers.

Perusteellisen, TeliaSoneran hallituksen tilintarkastuskomitean johtaman
prosessin jälkeen hallitus on päättänyt esittää osakkeenomistajille
28.4.2004 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa
PricewaterhouseCoopersin valitsemista TeliaSoneran tilintarkastajaksi.

TeliaSoneran kaksi pääomistajaa, Ruotsin ja Suomen valtiot, jotka
edustavat yhteensä 64,4 % TeliaSoneran osakkeista ja äänistä, ovat
ilmoittaneet kannattavansa esitystä.

TeliaSoneran hallituksen tilintarkastuskomiteaan kuuluvat Tapio
Hintikka, Caroline Sundewall ja Eva Liljeblom.

Lisätietoja toimittajille antaa/antavat:
Tapio Hintikka, hallituksen puheenjohtaja, TeliaSonera AB, tel +358-405
007 784

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa
koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita
ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole
varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/15/20040115BIT00800/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/15/20040115BIT00800/wkr0002.pdf