TeliaSonera Finlandin ostotarjous Loimaan Seudun Puhelimesta hyväksyttiin laajasti

TeliaSonera Finlandin ostotarjous Loimaan Seudun Puhelimesta
hyväksyttiin laajasti

Järjestely edesauttaa saavuttamaan synergia- ja volyymietuja, vahvistaa
asiakaslähtöisyyttä ja kilpailukykyä sekä tehostaa toimintaa.

TeliaSonera Finland Oyj:n on Loimaan Seudun Puhelin Oy:n osakkeista
tehdyn ostotarjouksen päättymiseen 30.12.2003 mennessä vastaanottanut
hyväksymisilmoituksen osakkeenomistajilta, jotka edustavat 41,2
prosenttia Loimaan Seudun puhelimen koko osakekannasta. Mukaan lukien
TeliaSonera Finlandin jo aiemmin omistamat 55,0 prosenttia, yhtiön
omistus Loimaan Seudun Puhelimesta on nyt yhteensä 96,2 prosenttia
Loimaan Seudun Puhelimen kaikista osakkeista.

Samalla TeliaSonera Finlandille on syntynyt osakeyhtiölain mukainen
lunastusoikeus ja -velvollisuus loppujen osakkeiden osalta.
Lunastusmenettely alkaa alkuvuonna 2004. Vähemmistöosakkeenomistajien
etuja valvomaan asetetaan uskottu mies, jonka määrää tuomioistuin
Loimaan Seudun Puhelimen hakemuksesta. Osakeyhtiölain mukaan
lunastushinnan tulee vastata käypää hintaa.

TeliaSonera Finland ilmoitti 17.9.2003 aikomuksestaan hankkia
lounaissuomalaisen teleoperaattorin Aurian omistukseensa. Auria-konserni
koostuu Loimaan Seudun Puhelin Oy:stä ja sen tytäryhtiö Turun Puhelin
Oy:stä, jotka käyttävät Auria-brandia. Aurialla on Lounais-Suomessa 130
000 kiinteän verkon asiakasta. Liiketoimintakaupan seurauksena
TeliaSonera Finlandin noin 21 000 kuluttaja- ja 9 400 pk-yritysasiakasta
siirtyi Aurian asiakkaiksi. Vuonna 2002 Aurian liikevaihto oli 133
miljoonaa euroa, käyttökate 45 miljoonaa euroa ja
käyttöomaisuusinvestoinnit 12 miljoonaa euroa. Työntekijöiden määrä oli
719.

TeliaSonera Finlandin tekemä ostotarjous kohdistui kaikkiin Loimaan
Seudun Puhelimen osakkeisiin, jotka oli laskettu liikkeeseen ennen
ostotarjouksen viimeistä voimassaolopäivää ja jotka eivät olleet
TeliaSonera Finlandin omistuksessa. Tarjousaika oli 1.10.2003-
30.12.2003. Tarjoushinta oli 4 400 euroa kustakin osakkeesta.

Loimaan Seudun Puhelin Oy ja sen kokonaan omistama Turun Puhelin Oy
yhdistyvät 1.4.2004 alkaen Auria Oy:ksi. Rakenne- ja
omistusjärjestelyiden tavoitteena on luoda alueelle vahva toimija, missä
paikallinen asiakasosaaminen yhdistyy valtakunnallisiin palveluihin ja
toimintamalleihin. Auria Oy ja TeliaSonera Finland sopivat hyvin yhteen
molempien painottaessa kannattavaa kasvua ja asiakaslähtöistä
toimintatapaa.

Lisätietoja toimittajille antaa/antavat:
viestintäjohtaja Jyrki Karasvirta, puhelin +358-2040-63353,
jyrki.karasvirta@teliasonera.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa
koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita
ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole
varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/08/20040108BIT00270/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/08/20040108BIT00270/wkr0002.pdf