TeliaSonera ja Elisa pääsivät sopimukseen

TeliaSonera ja Elisa pääsivät sopimukseen

TeliaSonera Mobile Networks AB (entinen Telia Mobile) ja Elisan
tytäryhtiö Radiolinja Origo Ltd ovat päässeet sopimukseen Telia Mobilen
Suomen liiketoimintoja ja niihin liittynyttä palveluntarjontasopimusta
koskeneessa riita-asiassa.

Aikaansaatu sopimus päättää vuonna 2002 alkaneen välimiesmenettelyn,
jossa silloinen Telia Mobile Finland (myyty Telian ja Soneran fuusion
yhteydessä) ja Radiolinja esittivät toisilleen
vahingonkorvausvaatimuksia. Osapuolet ovat sopineet, etteivät ne ilmoita
sopimukseen liittyviä korvaussummia julkisesti.

Korvaussumma kirjataan vuoden 2003 tulokseen ja sisällytetään Telia
Mobile Finlandin myynnistä aiheutuneisiin kirjauksiin.

Lisätietoja toimittajille antaa:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa
koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita
ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole
varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/26/20040126BIT00060/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/26/20040126BIT00060/wkr0002.pdf