Yahoo! myy omistusosuutensa Zedistä

Yahoo! myy omistusosuutensa Zedistä

TeliaSonera on vahvistanut tänään, että Yahoo! Inc. on käyttänyt
oikeuttaan myydä takaisin TeliaSoneralle alunperin vuonna 2002
hankkimansa 15 prosentin omistusosuuden Sonera Zed Oyj:stä. Liiketoimi
tehdään samoin ehdoin kuten vuonna 2002.

Sonera Zed Oy on johtava matkaviestimien viihde-, viestintä- ja
tietopalvelujen tarjoaja. Yahoo! ilmoitti elokuussa 2002 hankkineensa 15
prosentin omistusosuuden Zedistä sekä oikeuden kasvattaa osuuttaan 100
prosenttiin tai vastaavasti luopua siitä kokonaan seuraavan kahden
vuoden aikana. Yahoo! ja Zed jatkavat kaupallista sopimusta, jonka
puitteissa yhtiöt jakelevat Euroopassa yhteisiä
matkaviestintäpalveluita, kuten soittoääniä ja Java-pelejä.

Järjestelyn taloudelliset yksityiskohdat ovat luottamuksellisia.

"Jatkamme toisen sijoittajan etsimistä TeliaSoneran ydintoimintoihin
kuulumattomalle Zedille. Zedin viimeaikainen vahva kasvu, joka näkyy
positiivisena käyttökatteena ja lähes kaksinkertaistuneena
liikevaihtona, tekevät Zedistä hyvin mielenkiintoisen sijoituskohteen",
sanoo TeliaSoneran talous- ja rahoitusjohtaja Kim Ignatius.

Zed tarjoaa matkaviestintälaitteiden viihde-, viestintä- ja
tietopalveluja suoraan 17 operaattorin kautta kuudessa eri maassa.
Zedillä on kuukaudessa keskimäärin 5 miljoonaa palveluja käyttävää
asiakasta, jotka käyttävät yhteensä noin 35 miljoonaa maksullista
palvelua kuukaudessa (syyskuu 2003). Zedin palveluvalikoima sisältää
soittoääniä, logoja, kuvaviestejä, pelejä, keskustelupalveluja (chat),
urheilu-uutisia, hakemistopalveluja, pörssikursseja, liikennetietoja,
vitsejä ja piloja, horoskooppeja, uutisia, rahoituspalveluita,
elokuvaoppaita, valuuttalaskimia ja ravintolaoppaita. Zed aloitti
toimintansa Suomessa lokakuussa 1999. Vuoden 2001 aikana yrityksen
toimintoja uudelleenjärjesteltiin voimakkaasti ja nykyään yhtiössä
työskentelee 170 henkilöä.

Lisätietoja toimittajille antaa:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30
Yahoo! Europe, Sue Jackson, suej@europe.yahoo-inc.com, +44 207 808 4526
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa
koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita
ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole
varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/14/20040114BIT00330/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/14/20040114BIT00330/wkr0002.pdf