TeliaSonera myy osuutensa yhdysvaltalaisesta Infonetista British Telecomille

TeliaSonera myy osuutensa yhdysvaltalaisesta Infonetista British Telecomille

TeliaSonera AB myy osuutensa yhdysvaltalaisesta Infonet Services Corporationista (ISC) British Telecommunications PLC:lle (BT). ISC tarjoaa maailmanlaajuisia puhe- ja dataviestintäpaIveluja ja sen pääkonttori on Yhdysvalloissa. Vastineeksi 20 prosentin omistusosuutensa myymisestä TeliaSonera saa noin 194 milj. Yhdysvaltain dollaria vuoden 2005 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Telia Soneran myyntivoitto on arviolta 100 milj. kruunua.

Kauppa edellyttää kilpailu- ja muiden viranomaisten hyväksyntää ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2005 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
________________________________
Lisätietoja toimittajille antaa/antavat:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Observer Tiedotepalvelu, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/08/20041108BIT20070/wkr0001.pdf