Sähköposti ja Internet etusijalla yritysten valitessa 3G-palveluja

Mahdollisuus käyttää sähköpostia ja päästä Internetiin ja oman yrityksen intranetiin ovat listan kärjessä yritysten valitessa tärkeimpiä 3G-palveluja. Palvelujen käyttäjäystävällisyyttä pidetään tärkeänä, samoin kuin sitä, että ne toimivat sujuvasti ja häiriöttä ja helpottavat työskentelyä. Sen sijaan muut 3G-toiminnot, kuten videopuhelut ja kuva- ja äänitiedostojen lähettäminen, eivät näytä vielä olevan yritysten kannalta yhtä houkuttelevia ominaisuuksia. Muun muassa tällaisia tuloksia saatiin TeliaSoneran hiljattain teettämässä 3G-palveluja koskeneessa tutkimuksessa.
Tutkimukseen vastanneista 70 % piti tärkeänä pääsyä Internetiin ja oman yrityksensä intranetiin. Valtaosa vastaajista, 89 %, oli sitä mieltä, että sähköposti on tärkein 3G-palvelu. Videopuhelut kiinnostavat vasta joka kymmenettä yritysjohtajaa, ja toistaiseksi vain kaksi kymmenestä toteaa, että kuva- ja äänitiedostojen lähettäminen on tärkeää heidän liiketoimintansa kannalta.
Valittaessa 3G-palveluntarjoajaa tärkeimpiä kriteerejä ruotsalaisille yrityksille ovat ammattitaitoinen henkilökunta, palvelu ja tekninen osaaminen.
"Uskomme vahvasti uuden, kolmannen sukupolven viestinnän mahdollisuuksiin erityisesti yritysmarkkinoilla. Siksi onkin ilahduttavaa todeta, että niin monet yritykset näkevät jo nyt 3G:n mukanaan tuomat hyödyt", toteaa TeliaSonera Swedenin johtaja Marie Ehrling. Ilmeisen heikko kiinnostus videopuheluihin selittyy pitkälti sillä, että on vaikea muodostaa mielipidettä palvelusta - tai olla siitä kiinnostunut - jos ei ole sitä vielä kokeillut.
Tutkimuksen suoritti Netsurvey Telian toimeksiannosta tammikuussa 2004. Tutkimukseen osallistui yli 300 yritysjohtajaa eri puolilla Ruotsia sijaitsevista yrityksistä.
Ola Kallemur Head of External Communications TeliaSonera Sweden +46-(0)70-600 12 59 or TeliaSonera´s Press Service, +46-(0)8-713 58 30
------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi