TeliaSonera Finland ostaa Sturenportin kiinteistön

TeliaSonera Finland ostaa Sturenportin kiinteistön

TeliaSonera Finland Oyj ostaa Kiinteistö Oy Sturenportin osakkeet
Soneran Eläkesäätiöltä 32,5 miljoonalla eurolla. Kiinteistö Oy
Sturenportin omaisuus käsittää Helsingissä sijaitsevan Sturenportin
kiinteistön, joka on osa TeliaSonera Finlandin pääkonttoritiloja.

TeliaSonera Finland remontoi kiinteistön. Remontointikustannusten
arvioidaan nousevan noin 15 miljoonaan euroon.

TeliaSonera Finlandin arvion mukaan vallitseva kiinteistöjen hintataso
ja rahoituskustannukset huomioiden Sturenportin kiinteistön ostaminen on
pitkäaikaista 10-12 -vuotista vuokrasopimusta kannattavampi vaihtoehto.

Lisätietoja:
TeliaSoneran Press Service, +46-(0)8-713 58 30

Tulevaisuutta arvioivat lausunnot
Tässä lehdistötiedotteessa esitetyt lausumat tulevasta asemasta tai
olosuhteista, mukaan lukien tuleva tulos ja muut kehitysarviot, ovat
tulevaisuuteen liittyviä lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta
koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät
tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu siksi tulevista
olosuhteista. Useat tekijät, joista monet ovat TeliaSonerasta
riippumattomia, saattavat aiheuttaa todellisten tulosten merkittävän
poikkeamisen tässä esitetyistä tulevaisuutta koskevista lausumista.


------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/27/20040225BIT00050/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/27/20040225BIT00050/wkr0002.pdf