TeliaSonera Finland rakentaa vauhdilla Suomen tietoyhteiskuntaa - laajakaistaliittymien määrä kasvoi 83 prosenttia vuonn

TeliaSonera Finlandin laajakaistaliittymien määrä kasvoi edellisvuodesta 83 prosenttia ja oli vuoden vaihteessa 150 000. TeliaSonera Finland on edelleen markkinajohtaja sekä kuluttaja- että yrityslaajakaistassa; laajakaistaliittymiä on jo yli 300 paikkakunnalla. Myös vuoden 2003 alussa valmistunut TeliaSoneran Finlandin Kyläkaista-konsepti osoitti voimansa. Lähes 140 kuntaa on joko jo allekirjoittanut sopimuksen Kyläkaistasta tai on parhaillaan tarjousvaiheessa.
TeliaSonera Finlandin kunnille ja kuntayhtymille tarjoama Kyläkaista-sopimus parantaa ratkaisevasti tietoliikenneoloja ja merkitsee näin piristysruisketta kunnalle. Haja-asutusalueilla sijaitsevien kylien kotitaloudet, vapaa-ajan asunnot, yritykset ja koulut tulevat laajakaistayhteyksien saatavuuden kannalta samaan asemaan kuin taajamat. Ulottamalla kiinteähintainen, aina auki oleva laajakaistaverkko haja-asutusalueille edistetään kuntalaisten tasa-arvoa.
Kyläkaista -konseptin mukaisesti kunta ja TeliaSonera Finland toimivat yhdessä siten, että TeliaSonera rakentaa kyliin yhteydet ja kunta toimii osarahoittajana hankkien halutessaan siihen tukea julkisista lähteistä, kuten EU:sta.
"Kuntalaisilta ja yrityselämältä tulevat toiveet ovat ratkaisevia, kun kunta tekee aloitteen laajakaistayhteyksien saamisesta myös haja-asutusalueille, sanoo johtaja Petri Lahtinen TeliaSonera Finland Oyj:stä. "Kyse on samalla merkittävästä palveluiden parannuksesta kylien asukkaille, yrityksille ja kouluille. Laajakaistayhteydet antavat haja-asutusalueiden ihmisille uusia edellytyksiä verkkoperusteiseen liiketoimintaan. Ne myös avaavat mahdollisuuksia vanhuksille entistä turvallisempaan kotona asumiseen."
"Internetin hyötykäyttö lisääntyy koko ajan. Sähköpostin avulla hoidetaan yhteyksiä ja asiointitarpeet julkisiin palveluihin ovat kasvussa. Internet-käyttäjät saavat laajakaistaliittymän myötä vähintään neljä kertaa nopeammat yhteydet kuin perinteisten modeemi- ja isdn-yhteyksien avulla. Ahkerille internet-käyttäjille kiinteähintainen laajakaista tuo myös merkittäviä säästöjä", sanoo Petri Lahtinen.
Nopeat yhteydet ovat tarpeen myös etä- ja joustotyön onnistumiseksi. Samoin pienet yritykset ja maatalousyrittäjät pystyvät laajakaistayhteyksien myötä kehittämään toimintaansa ja toimintaympäristöjään sekä hoitamaan asiointia verkon kautta. Nopeita yhteyksiä tarvitaan erityisesti silloin, kun on siirrettävä laajoja tiedostoja tai liikkuvaa kuvaa.
Laajakaistapalveluiden kysyntä jatkuu voimakkaana. Saatavuuden laajentaminen on tärkeä kysymys kansallisen laajakaistastrategian kannalta. Markkinaehtoinen, teknologisesti joustava lähestymistapa, kilpaillut markkinat ja ADSL-teknologian hiljalleen alenevat kustannukset mahdollistavat laajentumisen edelleen. Operaattorin näkökulmasta kokonaistaloudellisuuden arvio on aina laajentumispäätöksen takana. Kyläkaista-toimintamalli on osoittautunut menestyksekkääksi tavaksi viedä laajakaistapalveluita haja-asutusalueille.
TeliaSonera Finland Oyj
Johtaja Petri Lahtinen 02040 60094
------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi