TeliaSonera tammi-joulukuu 2003 - pro forma¹)

TeliaSonera tammi-joulukuu 2003 -
pro forma¹)

TeliaSoneralla ennätysvahva tulos ja kassavirta

·Liikevaihto kasvoi 1 prosentin 81 772 milj. Ruotsin kruunuun (80 979).
·Nettotulos kasvoi 7 671 milj. kruunuun (-32 890) ja osakekohtainen
tulos 1,64 kruunuun (-7,03).
·Liiketulos kohosi 13 140 milj. kruunuun (-45 958). Liiketulos ennen
kertaluonteisia eriä2) kasvoi 14 831 milj. kruunuun (5 992).
·Vapaa kassavirta kohosi 17 499 milj. kruunuun (9 534).
·Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 30 690 milj. kruunuun
(25 457), ja käyttökateprosentti kohosi 38 prosenttiin (31).
·Kasvu oli voimakasta matkaviestinnässä ja Internet-liittymissä;
kiinteän verkon liiketoiminnan negatiivinen kehitys Ruotsissa pysähtyi
vuoden lopulla
·Synergiaedut toteutuivat suunniteltua nopeammin. Tähän mennessä
aloitettujen toimenpiteiden arvioidaan tuottavan 1 751 milj. kruunun
vuotuiset kustannussäästöt ja 374 milj. kruunun vuotuiset
investointisäästöt vuoden 2005 lopussa.
·Ehdotettu osinko nousee 1 kruunuun osakkeelta koostuen 0,80 kruunun
osingosta (0,40) ja 0,20 kruunun lisäosingosta ja heijastaen
poikkeuksellisen vahvaa kassavirtaa.


Tunnusluvut
Miljoonaa, paitsi %-luvut ja Loka- Loka- Tammi- Tammi- Tammi-
osakekohtaiset tiedot joulu joulu joulu joulu joulu
2003 2002 2003 2003 2002
SEK SEK SEK EUR 3) SEK
Liikevaihto 21 054 20 945 81 772 9 010 80 979
Käyttökate ennen 7 143 6 355 30 690 3 382 25 457
kertaluonteisia eriä
Käyttökate-% (ennen 33,9 30,3 37,5 37,5 31,4
kertaluonteisia eriä)
Tuotot osakkuusyhtiöistä 499 368 382 42 -33 039
Liiketulos 3 382 46 13 140 1 448 -45 958
Liiketulos ennen 3 330 2 150 14 831 1 634 5 992
kertaluonteisia eriä
Tulos rahoituserien jälkeen 3 100 -80 12 346 1 360 -46 791
Nettotulos 2 696 3 008 7 671 845 -32 890
Tulos/osake 0,58 0,64 1,64 0,18 -7,03
Käyttöomaisuusinvestoinnit 3 336 3 360 8 960 987 11 710
Vapaa kassavirta 3 309 3 672 17 499 1 928 9 534
Juridinen 4)
Liikevaihto 21 054 16 756 82 425 9 082 59 483
Nettotulos 2 696 1 894 9 080 1 000 -8 067
Tulos/osake 0,58 0,54 1,95 0,21 -2,58

1) Pro forma -luvut on laskettu ikään kuin Telian ja Soneran
yhdistyminen olisi tapahtunut jo 1.1.2002, eivätkä ne sisällä Telian
Suomen matkaviestintätoimintoja ja Ruotsin kaapelitelevisiotoimintoja.
2) Kertaluonteiset erät on eritelty sivun 40 taulukossa.
3) Muuntokerroin vertailun helpottamiseksi: SEK 1 = EUR 0,110183.

Tukholmassa 11.2.2004

Anders Igel
Toimitusjohtaja

TeliaSoneran tilintarkastajat eivät ole tarkastaneet tätä raporttia.Taloudelliset tiedot
Vuosikertomus 2003 Huhtikuun alussa 2004*)
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2004 28.4.2004
Varsinainen yhtiökokous 28.4.2004
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 28.7.2004
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2004 27.10.2004
*) Vuosikertomus julkaistaan osoitteessa
www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa ja se on saatavissa myös
TeliaSoneran pääkonttorista Tukholmassa, osoitteesta Sturegatan 1.
Vuosikertomus lähetetään postitse niille osakkeenomistajille, jotka ovat
tilanneet painetut talouskatsaukset.


Sisältöä koskevat kysymykset:
TeliaSonera AB
Investor Relations
SE-106 63 Stockholm, Sweden
Puh.: +46 8 504 550 00
Faksi: +46 8 611 46 42
www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa

Yksittäisten talouskatsausten tilaukset: Osakkeenomistajien kysymykset
Puh.: +46 372 851 42 koskien painettujen
Faksi: +46 372 843 56 taloudellisten katsausten
www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa jakelua tai jakelua koskevat
osoitteenmuutokset:
Puh.: +46 8 449 88 16
Faksi: +46 8 449 88 10
Sähköposti:
teliasonera@strd.se------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/11/20040211BIT00140/wkr0001.doc The full report
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/11/20040211BIT00140/wkr0002.pdf The full report