Metsäliiton jäsenille uusi verkkopalvelu metsäomaisuuden hoitoon

Metsäliitto on toteuttanut yhdessä TeliaSonera Finlandin ja GISnet Solutions Finlandin kanssa jäsenistölleen uuden sähköisen palvelun, Metsäverkon, jonka avulla metsänomistaja voi hallinnoida metsäomaisuuttaan internetissä. Verkkopalvelussa käyttäjillä ja Metsäliiton toimihenkilöillä on mahdollisuus vuorovaikutteisesti vaihtaa näkemyksiään metsätalouteen liittyvistä asioista. Metsäverkko tarjoaa uudenlaisen, helpon tavan muun muassa kaupunkilaistuneille metsänomistajille hoitaa metsäomistustaan. Metsäverkko on osa Metsäliiton jäsensopimusasiakkailleen tarjoamia jäsenpalveluita.
Verkkopalvelussa Metsäliiton jäsen voi internetissä hallita metsäomaisuuttaan, hoitaa metsäverokirjanpitoaan, hakea metsätalouteen liittyviä lomakkeita tai suunnitella toimenpiteitä yhdessä muiden metsänomistajien ja Metsäliiton ammattilaisten kanssa. Verkkopalvelun tavoitteena on parantaa Metsäliiton toimintaan sitoutuneiden, ympäri Suomea sijaitsevien jäsenten palvelua. Sähköinen palvelu tukee Suomessa vakiintunutta metsänsuunnittelumallia, mutta tarjoaa vuorovaikutteisuudellaan aivan uudenlaisen tavan hallita niin yksityistä metsäomaisuutta kuin tehostaa kansallisten metsävarojen käyttöä.
"Tarjoamme verkossa ensin muutamaa peruspalvelua ja kasvatamme sähköistä palvelutarjontaa kysynnän mukaan. Verkkopalvelu tukee jäsenistömme ja toimihenkilöidemme kanssakäyntiä eikä korvaa henkilökohtaista vuorovaikutusta. TeliaSonera Finland oli meille luonteva yhteistyökumppani verkkopalvelun toteuttajaksi ja pitkäaikainen ict-yhteistyömme laajenee näin myös liiketoimintaa tukeviin sovelluspalveluihin", Metsäliiton jäsenpalvelupäällikkö Timo Frilander kertoo.
Vaikka liikkeelle lähdetään maltillisesti, verkkopalvelussa on varauduttu suuriinkin käyttäjämääriin. Vilkasta käyttöä Frilander ennustaa etenkin sähköiselle metsäsuunnitelmapalvelulle - halutessaan metsänomistajat voivat siirtää alueellisilta Metsäkeskuksilta saamansa perinteiset metsäsuunnitelmat sähköiseen muotoon verkkopalveluun, jolloin käyttäjä voi muutamalla hiirenpainalluksella selailla metsätilastaan ja -suunnitelmastaan tietoa ja raportteja esimerkiksi hakkuumahdollisuuksista, odotettavissa olevista tuloista ja tarvittavista hoitotoimenpiteistä. Metsänomistaja maksaa metsäsuunnitelman siirron metsäkeskuksesta järjestelmään. Palvelun käyttäjä pystyy myös esimerkiksi rajaamaan kartalta metsäalueen ja lähettämään sen pohjalta sähköisesti puunmyyntitarjouksen Metsäliiton metsän sijaintikunnan ostoesimiehelle.
Palveluun liittyminen ei vaadi käyttäjiltään erillisinvestointeja vaan käyttöön tarvitaan vain internetyhteys ja Metsäliitolta saadut käyttäjätunnukset. Internetpohjaisen palvelun käyttö on siten mahdollista tietokoneella mistä tahansa internetyhteyden päästä. Palvelu on saatavilla myös ruotsinkielisenä.
Verkkopalvelun uskotaan tarjoavan uudenlaisen, luontevan tavan metsäomistuksen hoitoon etenkin niille metsänomistajasukupolville, jotka ovat tottuneet verkkoasiointiin. "Kasvava osa metsäomaisuudesta on siirtymässä perikuntien ja kaupunkilaisten hallintaan, jolloin luontainen yhteys metsään helposti heikkenee. Sähköinen palvelu onkin esimerkiksi kaupunkilaistuneelle omistajapolvelle luonteva tapa hoitaa asioitaan. Yhteisomistuksessa olevien metsien omistajat, kuten perikunnat, voivat käyttää palvelua yhtäaikaisesti ja suunnitella näin helposti yhdessä toimenpiteitä. Myös metsätiedon periytyminen jälkipolville helpottuu, kun tieto on koottuna järjestelmään", Frilander painottaa.
TeliaSonera Finland on toteuttanut puunhankintaa tukevia kokonaisratkaisuja Metsäliitolle jo vuodesta 1995. Metsäliitolle on jo aiemmin toteutettu muun muassa paikkatietoa hyödyntävä metsäkoneiden työnohjaus- ja raportointijärjestelmä. Tiiviinä yhteistyökumppanina toteutuksissa on toiminut paikkatietoon sekä toiminnanohjaus- ja CRM-järjestelmiin erikoistunut ohjelmistoyritys GISnet Solutions Finland, jonka kanssa kiinteää yhteistyötä tehdään myös muilla kuin metsätoimialoilla.
Nyt toimitetun, suurillekin käyttövolyymeille skaalautuvan verkkopalvelun toiminnallisuus perustuu GISnetin NetForest® ja Spatial Framework -tuotteisiin. TeliaSonera Finland vastaa koko palveluratkaisun infrastuktuurista ja hallinnasta eli ratkaisun teknisestä palvelualustasta ja sen ylläpidosta, huollosta sekä tietoturvasta. Ratkaisu sisältää myös käyttäjien tunnistuksen. Palvelun sisältämän käyttäjäportaalin on toimittanut GISnet.
"TeliaSoneralla on pitkä kokemus metsäsektorin ratkaisujen toimittajana. Uskon, että nyt Metsäliitolle toteuttamamme ratkaisu on yksi merkittävä askel e-palvelujen käyttöönotollle metsäteollisuudessa ja alku uudelle tavalle tehostaa toimintaa ja tarjota palveluja. Olemme palvelustrategiamme mukaisesti toteuttaneet asiakkaan toimintaa aidosti tehostavan ja helpottavan ratkaisun, jossa asiakas voi luottaa kokonaisuuden toimivuuteen ja yhteistyön pitkäjänteiseen kehittämiseen. Kartoitammekin parhaillaan tulevaisuuden kasvupolkuja yhteisissä kehityshankkeissa Metsäliiton ja vahvan partneriverkostomme kanssa", TeliaSonera Finlandin suuryritysasiakkaista vastaava Esa Korvenmaa kertoo.
Jouko Tuppurainen, Account Manager, TeliaSonera Finland Oyj
Puh. 040 3022173
Sähköposti: jouko.tuppurainen@teliasonera.com
------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi