NetCom laskee prepaid-asiakkaiden tekstiviestien hintaa

Lehdistötiedote
03.03.2004

NetCom laskee prepaid-asiakkaiden tekstiviestien hintaa

TeliaSoneran tytäryhtiö NetCom laskee prepaid-asiakkaiden tekstiviestien
hintaa lisää 0,10 Norjan kruunulla 0,69 Norjan kruunuun. Kaikki NetComin
tekstiviestejä lähettävät asiakkaat maksavat nyt 0,69 Norjan kruunua
tekstiviestiltä.

Lisätietoja toimittajille antavat:
Guri Wormdahl, Communications director, puh. +47934 34 200

Bjørnar Storeheier, Communications consultant, puh. +47932 06 789
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa
koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita
ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole
varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/03/20040302BIT00510/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/03/20040302BIT00510/wkr0002.pdf