Tapio Hintikka eroaa tehtävästään TeliaSoneran hallituksen puheenjohtajana

Tapio Hintikka eroaa tehtävästään TeliaSoneran hallituksen
puheenjohtajana

Tapio Hintikka on ilmoittanut eroavansa tehtävästään TeliaSonera AB:n
hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana. Ero astuu voimaan välittömästi.

Tapio Hintikka on ollut TeliaSoneran hallituksen puheenjohtaja Telian ja
Soneran yhdistymisestä joulukuussa 2002 lähtien. Sitä ennen hän oli
Soneran hallituksen puheenjohtaja.

TeliaSoneran hallitus tulee pitämään ylimääräisen kokouksen, jossa
valitaan uusi puheenjohtaja. Siihen saakka puheenjohtajan tehtäviä
hoitaa hallituksen varapuheenjohtaja Carl Bennet.

Lisätietoja toimittajille antaa/antavat:
Carl Bennet, TeliaSoneran lehdistöpalvelun kautta, puh. +46 300 50200

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa
koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita
ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole
varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/29/20040329BIT00070/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/29/20040329BIT00070/wkr0002.pdf