TeliaSonera Finland siirtyy kohti kolmatta matkaviestintäsukupolvea EDGE edellä

UMTS:n esikaupallisesta käytöstä myönteisiä kokemuksia
TeliaSonera Finland on nopeuttanut perinteistä pakettikytkentäistä GPRS- tiedonsiirtoa matkaviestinverkoissa EDGE-verkkoteknologialla. Nopeammasta tiedonsiirrosta on hyötyä kolmannen sukupolven matkapuhelinpalveluita käytettäessä. EDGEn ansiosta nykyisten matkapuhelinverkkojen käyttämää taajuusaluetta voidaan hyödyntää tehokkaammin pakettikytkentäiseen tiedonsiirtoon. EDGEn käyttäjä saa yli kaksinkertaisen tiedonsiirtokapasiteetin nykyiseen verrattuna. Tämä merkitsee lisää sujuvuutta ja nopeutta esimerkiksi sähköpostin, internetin ja yrityksen sovellusten langattomaan käyttöön.
TeliaSonera Finlandilla on lisäksi UMTS-teknologiaan perustuva verkko, joka toimii maamme kahdeksallatoista suurimmalla paikkakunnalla. UMTS-verkko on tällä hetkellä esikaupallisessa käytössä yli tuhannella käyttäjällä noin 30 yrityksessä, jotka hyödyntävät verkkoa kehittääkseen palvelujaan. Verkon tiedonsiirtonopeus on parhaimmillaan 384 kilobittiä sekunnissa eli lähes kymmenkertainen GSM-verkon siirtonopeuteen verrattuna.
"Aloitimme UMTS-verkon esikaupallisen käytön joulukuussa 2003 yritysten kanssa, jotka tarvitsevat verkkoa omaan palvelukehitykseensä. Tällä tavalla haluamme edistää loppukäyttäjille tarkoitettujen palvelujen kehitystä. Olemme saaneet arvokasta ja myönteistä palautetta verkoista ja päätelaitteista esikaupalliseen käyttöön osallistuvilta", kehitysjohtaja Timo Ahomäki TeliaSonera Finlandista kertoo.
Project Manager Risto Haukioja Hewlett-Packard Oy:sta on käyttänyt Soneran UMTS-liittymää kolme kuukautta. Hänen arvionsa mukaan esikaupallisessa vaiheessa oleva järjestelmä toimii jo varsin luotettavasti. Eniten kehitettävää on verkon kuuluvuudessa rakennusten sisällä, joka perinteisesti on ollut Suomessa erittäin hyvä.
"Tavallinen yrityskäyttäjä ei käytännössä huomaa eroa toimiston verkkoon verrattuna, kun hän käyttää normaaleja toimistosovelluksia, -lukee sähköpostia, selaa kalenteria tai siirtää tiedostoja UMTS-verkossa. Tärkeä uusi ominaisuus on mahdollisuus samanaikaisesti puhua ja siirtää tietoa", Haukioja kertoo.
TeliaSonera Finland seuraa aktiivisesti esikaupallisessa käytössä kertyviä kokemuksia, kaksitoimisten GSM-UMTS-päätelaitteiden markkinoille tuloa sekä muita liiketoimintakokonaisuuden kannalta oleellisia tekijöitä. Verkko avataan laajaan kaupalliseen käyttöön tämän vuoden kuluessa, kun sekä taloudelliset että tekniset edellytykset on saavutettu.
Tietoyhteiskunnan palveluita kolmannen sukupolven matkaviestimillä
Nopeammat kolmannen sukupolven matkaviestimet tuovat perinteisten ja laajakaistaisten internetyhteyksien rinnalle lisää vaihtoehtoja, kun välitetään tietoyhteiskunnan palveluja eri käyttäjille.
Kolmannen sukupolven matkaviestinverkot ja päätelaitteet parantavat multimedian eli liikkuvan kuvan ja äänen käyttäjäkokemusta. Tätä ominaisuutta voivat hyödyntää kaupallisten palveluiden tarjoajien lisäksi niin valtio, kunnat kuin järjestöt ja muut ns. kolmannen sektorin edustajat.
"Monet nykyiset ja varsinkin tulevaisuuden palvelut ovat sellaisia, että niitä voidaan käyttää sekä kiinteän että matkaviestinyhteyden avulla. Uudet matkaviestinteknologiat merkitsevät sitä, että palvelut ovat entistä useampien ulottuvilla. Samalla palvelut kehittyvät helpommiksi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta", Timo Ahomäki sanoo.
Risto Haukioja arvioi, että 3G-verkoissa tarjotaan ensimmäisessä vaiheessa käyttäjille jo kiinteässä verkossa toteutettuja palveluja.
"HP:n yritysasiakkailleen tarjoamat kiinteän verkon ratkaisut pystytään laajentamaan lähes sellaisenaan myös mobiilipuolelle, ja asiakkaat haluavat käyttää heille tuttuja työkaluja kuten sähköposti, kalenteri ja yritysten sisäiset intranettyökalut. Uskon myös erilaisten viihde- ja hyötypalvelujen kasvattavan suosiotaan UMTS-verkossa paremman käytettävyyden myötä. Käytän itse jo nyt päivittäin esimerkiksi ruuhka- ja kelikameroita vilkaisemalla töistä parkkipaikalle mennessäni 3G-kännykästä ykköskehän ruuhkatilanteen", project manager Haukioja toteaa..
GSM (Global System for Mobile Communication) = Suomessa nykyisin käytössä oleva digitaalinen matkaviestinjärjestelmä
GPRS (General Packet Radio Service) = standardi pakettikytkentäiseen datasiirtotekniikkaan EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) = GSM-järjestelmän tekniikka, jolla nopeutetaan GPRS-yhteyksien tiedonsiirtoa
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) = kolmannen sukupolven matkaviestinstandardi
Timo Ahomäki, kehitysjohtaja, TeliaSonera Finland Oyj
puh. 02040 58288
------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi