TeliaSonera ja Latvian tasavalta sopivat kiistansa

TeliaSonera ja Latvian tasavalta sopivat kiistansa

TeliaSonera ja Latvian tasavalta ovat tänään vetäneet vaateensa takaisin
ja sopineet Lattelekomia koskevan kiistan. Asiaa on puitu ICC:n
välimiesmenettelyssä jo vuodesta 2000.

Sopimuksen mukaan TeliaSonera ja Latvian hallitus muodostavat yhdessä
työryhmän tutkimaan erilaisia vaihtoehtoja kahden latvialaisen
teleliikenneyhtiön, Lattelekomin ja Latvijas Mobilais Telefonsin (LMT),
pitkäkestoisesta omistussuhteesta tulevaisuudessa.

Sopimuksen mukaan TeliaSonera maksaa Latvian tasavallalle 1 miljoona
latia (n. 14 miljoonaa Ruotsin kruunua) korvauksena välimieskiistasta
Latvian tasavallalle aiheutuneista kuluista. Osapuolet neuvottelevat
myös siitä, miten Latvian tasavallalle toimitetaan vielä lisäsuoritus,
kun neuvotteluissa TeliaSoneran kanssa toisen tai molempien
teleyritysten transaktiosta päästään sopuun.

"Kiista on onneksi nyt saatu päätökseen. Siitä on ollut haittaa sekä
Lattelekomin että LMT:n toiminnoille", sanoi TeliaSonera Norjan, Tanskan
ja Baltian maiden toiminnasta vastaava johtaja Kenneth Karlberg.
"Sopimus antaa mahdollisuuden uuden yhteistyöhengen luomiseen
TeliaSoneran ja Latvian välille, ja tavoitteenamme onkin ratkaista
omistajuutta koskevat kysymykset nyt perustettavassa työryhmässä."

Kiista nousi siitä, kun Latvian tasavalta päätti päättää Lattelekomin
yksinoikeuden kiinteisiin teleliikennelinjoihin kymmenen vuotta
aikaisemmin kuin alkuperäisessä yksityistämissopimuksessa oli sovittu.
Latvia puolusti päätöstään muun muassa sillä, ettei Lattelekom ollut
sopimuksen mukaan siirtynyt digitaaliseen verkkoon.


Lisätietoja toimittajille antavat:

Kjell Lindström, Communications Director,
TeliaSonera Norway, Denmark & Baltics,
+46-70-595 44 30

Birgitta Grafström, Communications Manager,
TeliaSonera Norway, Denmark & Baltics,
+46-70-555 00 04


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa
koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita
ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole
varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

TeliaSonera on Pohjolan ja Baltian johtava televiestintäyritys.
Joulukuun lopussa 2003 TeliaSoneralla oli 11 957 000
matkaviestintäasiakasta (ml. osakkuusyhtiöt 37 610 000), 8 061 000
kiinteän verkon asiakasta ja (ml. osakkuusyhtiöt
9 160 000.) ja 1 631 000 internet-asiakasta (ml. osakkuusyhtiöt 1 691
000). Kotimarkkinoiden ulkopuolella TeliaSoneralla on merkittäviä
omistusosuuksia kasvavilla markkinoilla Venäjällä, Turkissa ja
Euraasiassa. TeliaSonera noteerataan Tukholman Pörssissä, Helsingin
Pörssissä ja Nasdaq-kaupankäyntijärjestelmässä. Tammi-joulukuu 2003 pro
forma -liikevaihto oli 81,7 miljardia Ruotsin kruunua (9,01 miljardia
euroa). Työntekijöiden määrä oli 26 694.

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/03/20040303BIT00400/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/03/20040303BIT00400/wkr0002.pdf