TeliaSonera saattanut loppuun Telia Finansin myynnin

TeliaSonera saattanut loppuun Telia Finansin myynnin

TeliaSonera on nyt saattanut loppuun Telia Finans AB:n myynnin De Lage
Landen International B.V.:lle.

Telia Finansin myynnin arvioidaan tuottavan TeliaSoneralle noin 0,5
miljardin Ruotsin kruunun myyntivoiton ja noin 6,2 miljardin Ruotsin
kruunun positiivisen kassavirran, josta 1,2 miljardia kruunua koostuu
myyntihinnasta ja 5 miljardia kruunua TeliaSoneran lainan vähennyksistä.

Lisätietoja toimittajille antaa/antavat:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa
koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita
ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole
varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/01/20040227BIT00400/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/01/20040227BIT00400/wkr0002.pdf