Jyväskylän hankintarenkaalle puheliikenteen palvelut TeliaSonera Finlandilta

Jyväskylän hankintarengas ja TeliaSoneraFinland Oyj ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen hankintarenkaaseen kuuluvien kuntien ja kuntayhtymien puheliikenteen järjestämisestä. Sopimuksen mukaan TeliaSonera toimittaa hankintarenkaaseen kuuluville yhteisöille sekä kiinteän puhelinverkon palvelut että langattomat viestintäpalvelut. Sopimus on voimassa neljä vuotta.
Jyväskylän hankintarenkaaseen kuuluvat seuraavat yhteisöt: Jyväskylän kaupunki pl. Keski-Suomen Pelastuslaitos, joka on mukana vain langattomien viestintä- ja yhteystietopalveluiden osalta,Jyväskylän maalaiskunta, Hankasalmen, Korpilahden, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden ja Uuraisten kunnat sekä Palokan ja Korpilahden-Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymät. Sopimuksen mukaan ne ottavat käyttöönsä yhteensä 2300 matkapuhelinliittymää,
joista 1700 uutta, ja yhteensä 5200 kiinteän puhelinverkon liittymää, joista 3800 uutta, ja saavat
näin käyttöönsä kattavan ratkaisun yhteisöjen puhelinliikenteen tarpeisiin.
"Jyväskylän hankintarenkaaseen kuuluvien kuntayhteisöjen yhteinen sitoutuminen puheliikennehankinnan tavoitteisiin ja toteutustapaan on mahdollistanut hyvän lopputuloksen. Saimme kilpailutuksen kautta Jyväskylän verkostokaupungin kuntien puhepalveluille edulliset hinnat ja luotettavan toimittajan", kiittelee Jyväskylän hankintajohtaja Vesa Haapamäki.
"Kaupungit ja kunnat ovat TeliaSonera Finland Oyj:lle todella merkittävä asiakasryhmä. Kuntien rooli tietoyhteiskunnan rakentajana on myös keskeinen. TeliaSonera haluaa antaa panoksensa ja olla kumppanina tässä tietoyhteiskunnan kehittämisessä. Jyväskylän verkostokaupunki on noteerattu valtakunnallisestikin edelläkävijähankkeeksi kuntien yhteistyössä. Pidän erittäin merkittävänä saavutuksena sitä, että saimme Jyväskylän seudun kunnat puheliikenteen asiakkaiksemme. TeliaSoneralla on Jyväskylän seudulla myös valtakunnallisia toimintoja ja vahvat resurssit. Uskon, että yhteistyömme seutukunnan kanssa kehittyy edelleen myönteisesti", sanoo TeliaSonera Finland Oyj:n toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen.

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi