Sonera etsii vuoden hyötypalvelua Sonera Best Developer 2004 -kilpailussa

TeliaSonera Finland järjesti syksyllä 2003 matkapuhelinpalveluiden sovelluskehittäjille Sonera Best Developer 2003 -kilpailun, jonka satoa olivat erityisesti kiinnostavat ajanvietepalvelut ja näyttävät mobiilipelit. Tänä vuonna kilpailu järjestetään yhteistyössä Nokian, TietoEnatorin ja Accenturen kanssa ja sen teemana on hyötypalvelut.
Sonera Best Developer 2004 -kilpailuun voivat osallistua kaikki hyödyllisen, esimerkiksi terveyteen tai talouteen liittyvän palveluidean omaavat suomalaiset yritykset tai yksityishenkilöt. Kilpailutöiden on oltava WAP-palveluja tai matkapuhelimessa toimivia ladattavia Java- tai Symbiansovelluksia. Kilpailuun osallistuminen on maksutonta.
Kilpailu huipentuu helmikuussa 2005 järjestettävään tapahtumaan, jossa voittajat palkitaan. Palkintona on muun muassa matka GSM World Congressiin Cannesiin helmikuussa 2005. Mahdollisen voiton lisäksi osallistujilla on tilaisuus saada palvelunsa suuren yleisön kokeiltavaksi ja asiantuntijoiden arvosteltavaksi ja siten saada palautetta omalle kehitystyölleen.
"Arkea helpottavat ja hyödylliset matkapuhelinpalvelut edistävät suomalaista viestintäkulttuuria ja nopeuttavat siirtymistämme tietoyhteiskuntaan. Tämä ilmeni esimerkiksi valtionhallinnon sähköisellä Otakantaa.fi-kansalaisforumilla helmikuussa käydyssä tietoyhteiskuntakeskustelussa, missä matkapuhelinpalvelujen kehittäminen verkkopalveluiden rinnalla nousi yhdeksi keskeiseksi teemaksi", sanoo Katrina Harjuhahto-Madetoja, joka toimii Valtioneuvoston kansliassa tietoyhteiskuntaohjelman ohjelmajohtajana. "Tietoyhteiskunta puolestaan ei tarkoita vain uusia teknisiä ratkaisuja, vaan muun muassa sitä, että tietotekniikan avulla on mahdollisuus tarjota palveluja yhä tasapuolisemmin kaikille kansalaisille. Keskeistä on se, että palvelut ovat helppokäyttöisiä", Harjuhahto-Madetoja jatkaa.
Kilpailutöiden palautusaika on 15.6.-15.10.2004, jonka jälkeen valitut kilpailuohjeiden mukaiset työt tulevat olemaan maksutta Soneran matkapuhelinasiakkaiden kokeiltavana Soneran palveluvalikossa osoitteessa wap.soneraplaza.fi. Kilpailutöiden latauksesta ja käytöstä, mikäli palvelussa käytetään tiedonsiirtoa, veloitetaan Soneran voimassa olevan hinnaston mukainen tiedonsiirtomaksu.
Kilpailun raati koostuu TeliaSonera Finlandin ja yhteistyökumppaneiden asiantuntijoista. Kilpailuraati arvioi palvelun tai sovelluksen yleistä toimivuutta ja toteutusta, kuten ulkoasua, käytettävyyttä ja kilpailutyön soveltuvuutta tarkoitukseensa. Lisäksi Sonera kerää kokeilujakson aikana tietoa kilpailutöiden käytöstä, sillä palvelun käyttömäärä ja suosio asiakkaiden keskuudessa on yksi voittokriteereistä.
"Toivottavasti kilpailun kautta syntyy uusia innovaatioita ja parhaita käytäntöjä, joita voidaan monistaa kustannustehokkaasti ja sitä kautta edistää tietoyhteiskunnan toimintaa ja parhaassa tapauksessa luoda kansainvälistä liiketoimintaa", kertoo johtaja Heikki Sinervo Teollisuuden ja työnantajain keskusliitosta.
Kilpailun säännöt ja tarkemmat ohjeet tulevat saataville internetosoitteeseen www.sonera.fi/bestdeveloper.
Kilpailun järjestelyistä vastaa TeliaSonera Finlandin Content and Partner Services -yksikkö, joka tarjoaa yhteistyökumppaneilleen kanavan ja välineet sisältöpalvelujen tarjoamiseksi Soneran matkapuhelinasiakkaille.
Johtaja Juhani Kivikangas, TeliaSonera Finland
Puh. 040 5561228
------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi